Beskadigede forsendelser / fragtskader

Kontrol ved modtagelse af varer.

Kontrol ved modtagelse af varer.

Vore forsendelser bliver nogle gange skadede under transport, også selvom vi emballerer omhyggeligt.

Man kan ikke altid se på yderemballagen, om en spand eller bøtte har fået et tryk, en bule eller et lille hul.

Modtager du forsendelsen, uden at undersøge dens tilstand og eventuelle transportskader og forbehold for transportskader derfor ikke noteres på fragtbrevet, risikerer du, at du selv hæfter for skader, der er opstået under transporten.

Når der ikke, ved modtagelsen, noteres at varen er beskadiget eller er modtaget med forbehold, modtages den som ubeskadiget ved levering.

Erstatningsansvar

maling.nu er ikke erstatningsansvarlig for skader, der er opstået under transporten. Transportøren er derimod erstatningsansvarlig.
Kontakt os, hvis du har modtaget beskadigede varer, eller har afvist en forsendelse fordi den er skadet.

Hvis det skal være muligt, at holde transportøren erstatningsansvarlig, skal fragtskader noteres på fragtbrevet
Det er derfor meget vigtigt, at du kontrollerer forsendelsen straks, og helst mens chaufføren er til stede.


Hvad kan du gøre

Hvad kan du gøre

Hvis du vil bevare muligheden for at få dækket eventuelle transportskader af transportøren, har du følgende muligheder:

1. Mens chaufføren er tilstede -  Pak varerne ud af emballagen og kontroller dem for skader, inden du underskriver fragtbrevet.

Er alle varerne transportskadede, skal du nægte modtagelse.* og kontakte os. Er kun nogle varer skadede eller er skaden ubetydelig, skal du notere på fragtbrevet, at varerne modtages med forbehold på grund af transportskade.
Kontakt straks derefter maling.nu på 96105080 eller mail info@maling.nu

2. Har chaufføren ikke tid til at vente på, at du udpakker og kontrollerer forsendelsen, bør du notere på fragtbrevet / fragtkvitteringen, at varerne modtages med forbehold for transportskade. Undersøg derefter varerner og giv os straks besked, hvis forsendelsen er beskadiget. Kundeservice:  96105080 eller mail info@maling.nu

Det er meget vigtigt, at du kontrollerer forsendelsen for skader med det samme. Du risikerer at miste retten til at få dækket skaderne af fragtfirmaet, hvis de ikke noteres på fragtbrevet.

maling.nu kan ikke påtage sig at dække skader som er opstået under transporten. Vi kan derimod holde transportøren ansvarlig, såfremt du overholder din pligt til at undersøge forsendelsen ved modtagelsen og reagere straks, i fald forsendelsen er beskadiget.

Modtager du en beskadiget forsendelse, uden forebehold og uden at reagere straks, er maling.nu ikke erstatningsansvarlig.

*Gældende lovgivning vedrørende transport af farligt gods fastslår, at beskadiget farligt gods altid skal modtages. Modtag da med forbehold og dokumentér forholdene. Begræns skaden ved opsamling/opdæmning/rengøring. Kontakt os, hvis du er i tvivl om hvordan det beskadigede farlige gods bedst håndteres.