Beskadigede forsendelser / fragtskader

Kontrol ved modtagelse af varer

Kontrol ved modtagelse af varer

Vore forsendelser bliver nogle gange skadede under transport, også selvom vi emballerer omhyggeligt.

Man kan ikke altid se på yderemballagen, om en spand eller bøtte har fået et tryk, en bule eller et lille hul.

Derfor beder vi dig kontrollere forsendelsen og hurtigst muligt kontakte os, hvis varerne er beskadigede.
Du kan notere på fragtbrevet, at forsendelsen er beskadiget, eller du kan nægte at modtage den.


Hvad kan du gøre

Hvad kan du gøre

Du hjælper os med at bevare muligheden for at få dækket eventuelle transportskader af transportøren, ved at:

1. Mens chaufføren er tilstede -  Pak varerne ud af emballagen og kontroller dem for skader, inden du underskriver fragtbrevet.

Er alle varerne transportskadede, kan du nægte modtagelse.* og kontakte os. Er kun nogle varer skadede eller er skaden ubetydelig, bedes du notere på fragtbrevet, at varerne modtages med forbehold på grund af transportskade.
Kontakt derefter maling.nu hurtigts muligt, på 96105080 eller mail info@maling.nu

2. Har chaufføren ikke tid til at vente på, at du udpakker og kontrollerer forsendelsen, bør du notere på fragtbrevet / fragtkvitteringen, at varerne modtages med forbehold for transportskade. Undersøg derefter varerne og giv os hurtigst muligt besked, hvis forsendelsen er beskadiget. Kundeservice:  96105080 eller mail info@maling.nu

*Gældende lovgivning vedrørende transport af farligt gods fastslår, at beskadiget farligt gods altid skal modtages. Modtag da med forbehold og dokumentér forholdene. Begræns skaden ved opsamling/opdæmning/rengøring. Kontakt os, hvis du er i tvivl om hvordan det beskadigede farlige gods bedst håndteres.