Formular til fortrydelse af varekøb

Standardfortrydelsesformular

Udfyldes og sendes på mail eller pr. brev til


- Til maling.nu / Promal A/S
       Joachim Wellers Vej 27
       7500 Holstebro
       96105080    
       info@maling.nu        


Venligst indsæt Fortrydelsesret i emnefeltet hvis indsendt på mail.

     

- Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer- Bestilt den __/__ - ____ modtaget den  __/__ - ____- Navn:_________________________________________

- Adresse:______________________________________ / _______________________________________________

- evt. tlf:__________________________________

- Konto hvortil købesummen skal refunderes: Reg.____________ kontonr_______________________________
             
- Underskrift (hvis indsendt på papir)______________________________

- Dato______________________