Promal Grundingsolie - alkyd grundingsolie - trægrunder før træbeskyttelse

DKK 237,50
(DKK 190,00 ekskl. moms)
Promal grundingsolie anvendes til grundbehandling af træværk, inden malebehandling med transparent eller dækkende træbeskyttelse.

Det er vigtigt at grunde med grundingsolie, både for at sikre optimal beskyttelse af træværket inden den videre behandling med vandig eller oliebaseret træbeskyttelse, men også for at sikre god vedhæftning for slutmalingen.

Sådan virker en grundingsolie:
En grundingsolie er sammensat på molekylært niveau, så optimal indtrængning af olien sikres.

Olien fugter og nærer træet, så der ikke så let opstår revner som følge af udtørring, hvilket medvirker til dets formstabilitet.

Samtidigt sikrer olien en god vedhæftning, for den efterfølgende træbeskyttelse.
Når du anvender en grundingsolie sikrer du også en grad af udfyldning, af mikrorevner m.m., hvor træet ellers ville være sårbart for indtrængen af vand.

Grundingsolien er med til at sikre et ensartet resultat, ved at gøre træet ensartet sugende.
Træ suger ikke ensartet alle steder. fordi træet i en konstruktion, stammer fra forskellige træer og forskellige vækstzoner i det givne træ.
Når træ ikke suger ensartet kan farven blive ujævn eller skjoldet, fordi træet nogle stedet suger mere træbeskyttelse og dermed farve, end andre steder.

Promal grundingsolie indeholder træbeskyttende midler, der beskytter mod råd og svamp.
Vær særligt omhyggelig med at mætte endetræ, da endetræ er meget åbent og sårbart.

Du bør altid anvende grundingsolie inden malebehandling på umalet træ. Det gælder især for ubehandlet træ, men også for trykimprægneret træ.

Vælg størrelse for at lægge i kurv.

Varenumre
770-000006 - 2½ liter
770-000005 - 5 liter
770-000013 - 20 liter

Sikkerhed:
UFI: 34HA-PV8N-V207-MG9V
PR-nummer: 2360529
MAL-kode (1993): 2-1
H-sætninger:
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.