Maling af tag

Maling af tag - Mal dig til et flottere og mere holdbart tag

Maling af tag - Mal dig til et flottere og mere holdbart tag

Tagmaling er velegnet til de fleste tage af eternit, beton og tegl. Maling af tag skal altid ske på velafrenset bund.

Tage afrenses bedst ved hjælp af et universalrensemiddel som sprøjtes eller børstes på. Efter passende virketid vaskes taget ved lavtryksspuling eller med børste, hvorefter løsnet skidt og snavs afskylles.

Vær opmærksom på, at du ved afrensning af asbesteternit, skal opsamle og filtrere spildevandet og aflevere restproduktet på genbrugspladsen. Bær filtermaske når du renser taget. Hvis du har asbest-tag, overvej da at få en professionel til at klargøre taget til maling.

Efter endt afrensning og tørretid, kan nye og sugende tagplader/tagsten, grundes med microdispersionsgrunder. Fortynd grunderen med vand, så du ikke risikerer at overgrunde. Grunderen skal trænge ned i underlaget og må ikke danne film.

Køb grunder nu

Når grunderen er suget ned i underlaget og overfladen igen virker tør, kan du male taget. Tagmaling påføres bedst med sprøjte. Giv altid to lag fortyndet tagmaling, for bedste dækkeevne og beskyttelse.

Undgå at male midt på dagen, når solen er stærkest. Maler du på for varm en flade, tørrer malingen så hurtigt på overfladen, at den ikke får ordentligt vedhæftning. Du risikerer også, at der opstår bobler, eller at malingen trækker sig og "krøller", fordi den tørrer for hurtigt. Er der varm, kan det være en fordel at fortynde malingen med vand.

Promal tagmaling er et professionelt produkt, der anvendes af tagmalere i hele landet. Vores tagmaling er særligt god fordi den er en acryl-olieemulsion. Altså er den en olieforstærket acrylmaling, der både indeholder de bedste egenskaber fra acrylmalingen (styrke og farvestabilitet), men også de bedste egenskaber fra oliemalingen (indtrængning og vedhæftning).

Køb tagmaling nu