Maling af træværk ude

De 7 hurtige om træbeskyttelse

De 7 hurtige om træbeskyttelse

1 - Konstruktiv træbeskyttelse er alfa og omega! En konstruktion der ikke er overdækket eller ikke tillader vand at løbe bort, er meget sårbar for trænedbrydning.  
Hold øje med, at der ikke findes vandfælder i konstruktionen og at konstruktionen er vel-ventileret.

2 - Rens træet grundigt En af de typiske årsager til afskalning, er når der findes løst materiale på overfladen. Løst materiale kan være løse træfibre, snavs, alger, pollen eller maling der skaller af.

3 - Grundmal eller giv grundingsolie Grundmaling og grundingsolie er med til at give en jævn og udfyldt bund, der er velegnet til videre behandling. Desuden er en god grundmaling/grundingsolie med til at sikre god vedhæftning. På trykimprægneret træ kan en oliegrunder være nødvendig,  for at sikre mod farvegennemslag fra de grønlige salte, der findes i imprægneringsmidlet; især når der anvendes en vandig topcoat.

4 - Mal altid mindst 2 dækkende lag. Når du maler to lag, sikrer du at malingsfilmen er tæt og ubrudt, så der ikke kan trænge vand ind under malingen. Desuden resulterer to lag i en lagtykkelse, der er tilstrækkelig til at sol, vind og vejr kan slide på malingen, uden at komme til træet.

5 - Træfugtigheden skal være under 18% og bedst under 15% Maler du på træ der er for vådt, kan damptrykket inde i træet blive så stort ved solens opvarming, at malingen skubbes af.

6 - Mal hellere flere tynde, end få tykke lag Ved påføring af for tykke lag, er der naturligvis risiko for, at malingen løber. Men malingen vil også blive tør på overfladen, inden den bliver tør i bunden. Når det sker, vil den væske som mangler at fordampe, kunne lave mikrohuller i malingsfilmen, fordi den skal passere gennem en delvist tør overflade. Når det sker, bliver malingsfilmen sårbar for vandindtrængen, ligesom den bliver ujævn og mere mat, end tilsigtet.

7 - Mal ikke på varme flader eller i fugtigt vejr. Når du maler på varme flader, tørrer træbeskyttelsen for hurtigt. Dels når træbeskyttelsen ikke, at trække ind i overfladen af træet, dels risikerer du at lave spor efter penslen og sluttelig, øges fordampningen af eventuelle sundhedsskadelige stoffer, fra f.eks. oliebaseret træbeskyttelse.

8 - Lyse farver holder længere end mørke farver. Mørke farver bliver meget varme i solen (op til 60-70 grader for sort) og den megen varme øger hastigheden på aldringsprocessen.

9 - Dækkende træbeskyttelse holder dobbelt så længe som transparent træbeskyttelse.
Træbeskyttelse - maling af træværk, ude

Træbeskyttelse - maling af træværk, ude

Klargøring


En rigtig god afvaskning og afrensning, er helt essentielt, for en god vedhæftning og lang holdbarhed, af den træbeskyttelse du giver dit træværk.

Træbeskyttelse kan ikke standse et igangværende svampe eller insektangreb. Træbeskyttelse kan, sammen med konstruktiv træbeskyttelse, beskytte træet mod, at træet angribes af råd og svamp.

Udvendigt træværk skal fejes/børstes godt af og vaskes med husrens. Derefter vaskes med rent vand. Al løstsiddende maling fjernes med farveskraber, stålkardæsk eller almindelig stålbørste og blanke områder matslibes.

Svedende knaster afskrabes for harpiks, afrenses med rensebenzin og isoleres med knastelak.

Konstruktionen skal gennemgås inden malebehandling, da der her, er mulighed for at fange råd og svampeangreb i opløbet. Se træværket grundigt efter for revner, ridser og tegn på råd og svamp. Er du i tvivl, om der er tegn på råd, svamp eller insektangreb i dit træværk, bør du få en fagmand til, at se nærmere på det.

Dyk søm, der har bevæget sig op.
Søm der ruster, skiftes ud med rustfri eller galvaniserede søm. Vindrevner og ridser, repareres med spartelmasse beregnet til udvendigt træ.

Det gælder om at lukke af, hvis der kan trænge vand ind og i særdeleshed, hvis vandet der trænger ind, får mulighed for at lægge sig.
Kan der ikke lukkes af for vand, skal du sikre dig, at regn og kondensvand let kan løbe af. Undgå vandfælder.
Grunding

Grunding

Er du nået ind til bart og rent træ, eller skal du male træ, der ikke tidligere har været behandlet, skal du grunde med en god grundingsolie.

Du skal ikke grunde tidligere malede flader, hvis der stadig er træbeskyttelse derpå. Kun, hvis træbeskyttelsen  er skallet af og helt væk, skal du grunde inden du maler igen.

Lad grunderen tørre, mindst 4 timer og helst til dagen efter.

Grundingsolien skal opsuges af træet og må ikke danne overflade. Har grunderen dannet overflade, er der grundet for meget, altså overgrundet.

Er du komme til at overgrunde, skal du matslibe inden du maler. Ellers får du ikke en god vedhæftning og træbeskyttelsen kan risikere at skalle af.

Første lag træbeskyttelse kan med fordel fortyndes en smule, så er den lettere at stryge på. Fortynd 10-20% med enten vand eller terpentin, afhængig af hvilken type træbeskyttelse du bruger.

Husk, at du ikke må male i direkte sol, ligesom du heller ikke må male lige før regnvejr, eller de sidste timer, inden duggen falder.

Maler du i direkte sol, tørrer malingen for hurtigt på overfladen og revner kan opstå, desuden vil du få tydelige striber efter penslen.

Maling i direkte sol, eller på solvarme flader, øger også fordampningen af opløsningsmidler, det kan være skadeligt, for både luftveje, slimhinder og hjernevæv.
Hvor mange lag træbeskyttelse

Hvor mange lag træbeskyttelse

Som udgangspunkt, skal du male to dækkende lag træbeskyttelse, så er du sikker på, at malingsfilmen er hel og ubrudt.

Skal det være rigtig godt, skal du male med fortyndet træbeskyttelse og tilføje to dækkende lag, ufortyndet træbeskyttelse. Så er der træbeskyttelse at slide på, for vejr, sol og vind.

Har du købt en god træbeskyttelse, der er kridtende i overfladen, vil en lille smule af overfladen, (ganske få μ)  hvert år nedbrydes og regne af. Det gør, at overfladen er selvrensende, så alger og pollen, ikke så let sætter sig.

I øvrigt har det danske Informationscenter for Miljø og Sundhed, lavet en række glimrende artikler, om træbeskyttelse.