Maling af vinduer

Maling af vinduer med vinduesmaling

Maling af vinduer med vinduesmaling

Vinduer er temmelig dyre og det er noget af en omgang, at skifte dem ud. Derfor er det ikke kun for at holde dem pæne, at vinduer bør males jævnligt, der er også god økonomisk fornuft og penge at spare, ved at vedligeholde dem.

Vinduer, af godt træ - kerneved kan, hvis de vedligeholdes jævnligt, sagtens holde i 30-50-80 år, inden træet er nævneværdigt nedbrudt. Godt vedligehold af vinduer kræver regelmæssig rengøring, både af de umiddelbart synlige flader, men også af de flader der kommer til syne, når vinduet åbnes.

Når vinduets konstruktion renholdes, fungerer dets ventilation bedst, så der ikke opstår fugtophobning, der kan skade vinduet. Rengør mellem vinduesramme og vindueskarm både forår og efterår.

Vinduer bør males inden den eksisterende maling er meget nedbrudt. Kontroller malingen når du alligevel gør vinduet rent, så kan du ofte tage opståede revner og afskalninger i opløbet.

Her får du en vejledning til maling af dine vinduer og til en grundig gennemgang af dem. En sund konstruktion, er nemlig afgørende for holdbarheden.

Når du skal male dine vinduer, skal du starte med at sikre dig en velafrenset bund og en sund konstruktion. Undersøg vindueskonstruktionen for uhensigtsmæssig opbygning og for begyndende råd eller svampeskader. Afmonter glaslisterne så du kan komme til under og på bagsiden af disse. Udskift, om nødvendigt, glaslister.

Mange sideglaslister bliver dårlige 5-10 cm fra bunden og op, fordi der kan ligge vand, som trænger op i listen. Glaslister skal derfor være intakte og bundglaslisten meget gerne udskiftes til aluliste, hvis der ikke allerede er en sådan.

Hvis vinduets konstruktion tillader, at der ligger vand/er vandlommer tilstede, kan selv den bedste maling, ikke holde vandet ude. Du bør derfor sikre dig, at afstanden fra bunden og siden af vinduesrammen, til vindueskarmen, er tilstrækkeligt stor, til at en vanddråbe ikke fastholdes af sin egen overfladespænding.

Vinduesrammen børstes for støv og spindelvæv, både ind og udvendigt. Diverse beslag, fjernes, så vidt muligt, og hele vinduet vaskes med grundrens og vaskes efter med vand.
Løstsiddende maling afskrabes og der slibes til fast og bæredygtig bund, intakt maling matslibes. Eventuelle svedende knaster afskrabes, affedtes med rensebezin og isoleres med shellack eller knastelak.

De steder, hvor al maling er fjernet, skal der grundes med grundigsolie, inden der males. Grund omhyggeligt, særligt på endetræ og på bagsiden af eventuelt nye glaslister. Lad grunderen tørre og mal i to-tre dækkende lag.  Lad malingen tørre mellem hvert lag, så kan du også slibe eventuelle løbere væk.

Slå glaslisterne på igen og dyk sømmene. Husk at bruge galvaniserede søm og plet dem maling, så ses de ikke.
Det er ikke sikkert, at du har lyst til at give dine vinduer den helt store omgang, hver gang du maler vinduer. Men se kritisk på dine vinduer, når du maler dem, så du kan tage begyndende nedbrydning i opløbet.

Hvor ofte maling af vinduer foretages?
Det afhænger lidt af hvor grundig du er, hvilke produkter du bruger og hvor du bor.

Er du meget grundig, bruger vandige kvalitetsprodukter og ikke bor ved vesterhavet, kan du nøjes med at male vinduer hvert 8.-10. år. Er du mindre grundig, eller bruger du oliebaserede produkter, skal du forvente at male hvert 5.-6. år. Oliemalingens overflade nedbrydes nemlig relativt hurtigt af solens stråler, til gengæld er vedhæftningen og flydeevnen rigtig god på oliemaling.
Malerækkefølge

Malerækkefølge

På billedet kan du se, i hvilke rækkefølge, du bør male de forskellige dele af vinduet.