Sådan laver man maling - hemmeligheden bag god maling

22. oktober 2019
Sådan laver man maling - hemmeligheden bag god maling
Er du også forvirret over de mange forskellige malinger, der findes.
Hvad er  forskellen på god maling og dårlig maling - Kan billig maling være god - få svar på dine spørgsmål her.

Hemmeligheden bag god maling - den lidt nørdede version

Kvalitetsmaling og billig maling

Kvalitetsmaling og billig maling

Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet.

Ligeledes er der mange meninger om hvad der adskiller god kvalitetsmaling fra ringere, og ofte billigere, malinger.

Med denne beskrivelse, vil vi forsøge, at gøre op med en del fordomme, om bygningsmaling og fortælle nyttige facts, der hjælper med forståelse af malings indhold og malingens pris.

Hvad består maling af?

Hovedbestanddele i maling kan opdeles i følgende:

5 – 50 % bindemiddel.  
3 – 30 % pigment.
25 – 40 % opløsningsmiddel.  
15 – 30 % extenders/fyldstof.  
2 – 5 % additiver.
Bindemidlers betydning

Bindemidlers betydning

Bindemidlet er, som ordet siger – det som binder malingen sammen.

Der findes forskellige typer og kvaliteter af akryl- og alkydbindemidler, og der anvendes forskellige bindemidler, til malinger med høj glans og til malinger med lav glans, ligesom der også er forskel på bindemidlerne til de mange {url href=https://www.maling.nu/udendoers/]udendørs malinger[/url]. Men forholdet mellem pigment og bindemiddel (PVK) er også meget afgørende, for malingens glans, vaskbarhed og holdbarhed.

Er bindemiddelindholdet for lavt, vil malingen, efter tørring, ikke have dannet en lukket malingsfilm. Det betyder at pigmenter og fyldstoffer ikke bliver fuldstændig dækkede af bindemiddel og dermed også, at malingen bliver vanskelig at holde ren og stort set ikke tåler rengøring.

Bindemidlers pris

Da bindemidler er forholdsvist kostbare, (prisen er typisk 10-20 kroner/kg) har bindemiddelindholdet stor betydning for slutprisen på de 10 liter maling du køber. Når der indgår fra 5 % - 50 % bindemiddel, varier kostprisen på bindemiddel alene, fra 10 kroner til 100 kroner på 10 liter maling.

Mat maling - aftørringsvenlig

Man kan lave en billig maling, i glans 5, hvor man, ved at spare på bindemidlet, opnår en mat overflade, fordi den er ”overfyldt” med fyldstoffer og pigmenter (der tilsættes mere end bindemidlet kan bære).

Den matte overflade opnås her, ved at pigmenter og fyldstoffer ligger ”hulter til bulter” i overfladen og derfor ikke reflekterer ret meget lys. Det betyder desværre også, at når overfladen berøres ved f.eks. aftørring, ensrettes de blotlagte fyldstoffer og pigmenter og reflekterer nu lyset. Derfor bliver malingen blankere, de steder den har været berørt og slides ganske hurtigt, ligesom den også tager mere imod støv og snavs.

Men, man kan også lave en god glans 5, med passende mængde bindemiddel og så regulere glansen med pigmenter og additiver. Det er den rigtige måde at gøre det det på, når malingen skal være slidstærk og have en lukket malingsfilm, der tåler, at blive vasket på.

Der er naturligvis stor forskel på hvor lette, disse to typer maling er at holde rene. Blot man er opmærksom på forskellene, har begge typer deres berettigelse på markedet.
Pigmenter

Pigmenter

Pigmenterne (farverne), er sammen med fyldstofferne med til at sikre malingens gode dækkeevne.

I lyse bygningsmalinger, er det indholdet af titanhvidt, der afgør hvor godt malingen dækker.

Er titanindholdet f.eks. kun 10 %, skal der måske males 3-4 gange, for at skifte farve. En til to gange kunne måske være nok, hvis titanindholdet var over 20 %.

Opløsningsmidler

Opløsningsmidlerne er, for bygningsmalings vedkommende, oftest vand. Men nogle malinger kan være opløst i terpentin, sprit, cellulosefortynder eller sågar xylen.

Heldigvis, er de mere sundhedsskadelige opløsningsmidler på vej ud af markedet, da udviklingen af produkterne betyder, at de ikke længere er nødvendige. Samtidigt, skal de professionelle brugere af malingsprodukter, så vidt det er teknisk muligt, undgå at anvende produkter med skadelige opløsningsmidler.
Fyldstoffer

Fyldstoffer

Fyldstoffer, såsom talkum og calciumcarbonat er billige og anvendes i forskellige mængder i maling, for at give en fyldig maling og for at øge dækkraften i malingen, til en billig pris.

Erstatter man således en del af farvepigmenterne med extenders/fyldstoffer, bliver malingen billigere, men kvaliteten falder tilsvarende.

Kvaliteten falder når  man erstattter farvepigmenter med fyldstoffer, fordi fyldstofferne sjældent er lige så hvide og lysægte som pigmenter, men også fordi fyldstofferne ikke dækker ret godt i sig selv.
Derfor er man nødt til at fjerne bindemiddel fra malingen, for at gøre plads til en forholdsmæssigt større andel af  fyldstof.
Det gør desværre samtidigt  malingen mere mat og mindre vaskbar.

Additiver

Additiverne er de mest kostbare råvarer i malingen og de indgår hver især i relativ små andele.

De forskellige additiver sikrer malingen de rigtige egenskaber for påføring, tørretid, boble og stribeminimering m.m

Netop her, kan de forskellige producenter virkelig differentiere deres maling, i forhold til andre malinger.

Additiver kan være med til at sikre, at malingen tørrer som den skal; selv ved lave temperaturer. Samt sikre udluftning, lagerstabilitet, holdbarhed, konsistens og så videre.

Maling kan også være tilsat filmbeskyttende midler, det er ofte tilfældet for de forskellige typer træmaling til udendørs brug, der skal beskyttes mod begroninger og mod vind og vejr.

Tørstofindholdet

Tørstofindholdet i bygningsmalinger er normalt 45-60 % W/W.

(Når tørstofindholdet er 50 % w/w betyder det, at der efter tørring er cirka halvdelen tilbage).

Men tørstofindholdet i sig selv, har egentlig ikke så meget med malingens kvalitet at gøre.
Typen og kvaliteten af de tørstoffer der findes i malingen, har derimod stor betydning.

En billig maling kan sagtens have lige så højt tørstofindhold som kvalitetsmalingen.
Tørstoffet i den billige maling består bare mest af fyldstof og mindre af bindemiddel og farvepigment.
Lagtykkelse og rækkeevne

Lagtykkelse og rækkeevne

Når malingen tørrer, fordamper vandet og partiklerne i bindemidlet bindes sammen, til en fast malingsfilm.

Hvis tørstofindholdet er 50 %, vil malingen svinde til halv lagtykkelse, når vandet er fordampet.

Er rækkeevnen 8 m² pr liter er den våde lagtykkelse ca. 120 µ, medens den tørre filmtykkelse er ca. 60 µ.

Da malingen skal afgive vand for at tørre, er det vigtigt ikke at male for tykke lag.

Undgå at male i tykke lag
Kommer der for tykt et lag maling på, kan den risikere at tørre på overfladen, inden den er færdig med at afdampe vand fra bunden.
Det kan resultere i en dårlig overflade, fordi vandet vil søge ud gennem overfladen på en delvist tør maling og være årsag til småbitte huller i overfladen.

Netop derfor, er det bedre at male flere tynde lag end et male et enkelt tykt lag.

De fleste bygningsmaling har en rækkevne på 4-6 m²/liter ved færdigmaling til fuld dækning.

Tips og vejledning til malearbejdet finder du i øvrigt her.

Sammensætningen og kvaliteten af bestanddelene

Det absolut vigtigste når man laver en god maling er, at sammensætningen af de faste bestanddele i malingen, er korrekt og godt sammensat, så malingen får de overfladeegenskaber og påføringsegenskaber, som er ønskelige eller nødvendige.

Selvfølgelig har ikke kun sammensætningen, men også kvaliteten af de benyttede råvarer og additiver væsentlig indflydelse på kvaliteten af den færdige maling.

Produktionsudstyr og metoder

Det benyttede produktionsudstyr har stor betydning for malingens kvalitet.
Produktionsudstyret skal både kunne sikre tilstrækkelig nøjagtig forhold mellem de forskellige råvarer og samtidigt sikre, at effektiviteten hvormed disse blandes, hvordan pigmenter rives og fyldstoffer m.m. dispergeres, er helt som den skal være.

Det er særdeles vigtigt, at recepten følges 100 % og at der sker ensartet og effektiv rivning af pigmenterne, ved hver produktion.

Kvalitetskontrollen sikrer og kontrollerer, under og efter produktionen, at al den fremstillede maling har samme ensartede kvalitet og at den lever op til normen for det pågældende produkt.

Miljø og arbejdsmiljø

Miljø og arbejdsmiljø er forhold der skal vurderes i forbindelse med fremstilling og anvendelse af maling.

Malingen skal, naturligvis, overholde grænseværdierne for indhold af organiske opløsningsmidler (VOC), men målet er altid at minimere indholdet af ethvert skadeligt indholdsstof så meget som muligt, uden at det går ud over de ønskede/nødvendige egenskaber.

For en malingsproduktion i Danmark er det helt naturligt, at fabrikken skal leve op til strenge danske miljøkrav. Med fabrikken og arbejdsstyrken på dansk grund, produceres naturligvis med dansk arbejdskraft.

Test og dokumentation

Test og dokumentation, skal give forbrugerne mulighed for, at vurdere malingens kvalitet og for at sammenligne, med andre produkter på markedet.

En intern test på fabrikken omfatter normalt, som minimum, måling af glans, partikelstørrelse, slidstyrke og dækkeevne.

Malings egenskaber dokumenteres normalt for forbrugeren med test efter faste, standardiserede, europæiske normer.

Det kan være EN 13300 (vaskeslag), EN 2409 (vedhæftning) eller EN 7783-2 (vanddampsdiffusion). Men andre normer kan også være nødvendige, afhængig af produktets tiltænkte anvendelse.

Måling af glans efter standardmetode skal bekræfte, at malingen reelt overholder den angivne glans.
Måling af partikelstørrelse skal sikre, at malingen lever op til krav om, at bygningsmaling skal være i fineste klasse med partikelstørrelse mindre end 30µ.

Jo mindre partikelstørrelse, des bedre udnyttelse af pigmenternes farvestyrke.

De mere interessante test, er slidtest, der foretages med såkaldte vaskeslag, hvor en maskine påvirker en malingsoverflade, med et fastsat antal vaskeslag.
Det giver et indtryk, af slidstyrken, ved gentagen rengøring.
Malings slidstyrke kan indplaceres i 5 klasser, hvor Klasse 1 er den bedste.
Afslidningen i klasse 1 er mindre end 5µ, ved 200 påvirkninger/200 vaskeslag.

Dækkeevne er også en vigtig egenskab, for netop bygningsmaling. Der måles på malingens evne til at dække fra sort til hvid og fra hvid til sort, i en enkelt påføring, i henhold til fabrikantens anvisninger. Underlagets refleksion, gennem malingen bestemmes og derudfra, udregnes malingens rækkeevne, ved en og ved to påføringer.

Logistik og markedsforhold

Når en leverandør, i forsvar af en høj pris, anvender påstanden om at pris og kvalitet følges ad, er det kun en del af forklaringen.

Noget af prisen bunder i selve malingen og dens kvalitet. Andet, der har afgørende indflydelse på priserne, er måden hvorpå malingen distribueres ud til forbrugeren / kunden.

Der er naturligvis stor forskel på omkostningerne i detailhandlen og omkostningen ved et grossistlager. Omkostninger til personale og husleje nødvendiggør højere priser, end hvis den samme spand maling, kan sendes direkte fra producenten til forbrugeren.

Desuden har mængden af markedsføring, kundesupport og uddannelse af salgspersonale også stor indflydelse på omkostningerne ved at sælge maling.

Derfor kan prisen på den samme maling sagtens være 1.000 kr. i en farvehandel, men kun 500 kroner ved direkte salg, fra fabrik til kunde.
Salgssteder

Salgssteder

At salg af maling er et interessant marked, ses tydeligt når man kigger på hvor der kan købes maling. Ud over farvehandlerne, kan man finde maling i byggemarkeder og varehuse, i et omfang der undrer.

Lavprisbyggemarkeder og varehuse markedsfører forskellige typer maling, typisk kendte mærkevarer og i større omfang egne produkter. Det vil sige maling, der er fremstillet specielt til den pågældende forhandler, - private labels.

Med forholdsvis ukendte mærker, er det naturligvis en svær opgave, at overbevise kunderne om, at kvaliteten er god.

Udfordringen er også, at kvaliteterne svinger så meget. Ofte er den billige maling, fremstillet af billige råvarer og er af ringere kvalitet. Andre gange, er den billige maling, fuldt på højde, med den dyrere maling.

Ikke underligt, at forbrugerne bliver forvirrede, over udbuddet af maling og over hvordan man skelner, mellem forskellige typer og kvaliteter på markedet.

Promal - maling.nu

Promal A/S er en 100 % danskejet virksomhed, som udvikler og producerer maling og træbeskyttelse på egen fabrik i Holstebro.

Det betyder også, at fabrikken er underlagt strenge danske miljøkrav og fabrikken udleder da heller ikke spildevand fra produktionen til det lokale renseanlæg, men opsamler i stedet alt spildevand, så miljøet belastes mindst muligt.

Lakryl-serien produceres udelukkende til fabrikkens egen webshop, hvor du kan købe maling der sendes direkte fra fabrikken, hjem til dig.

Malingens kvalitet er fuldt på højde med de bedste malinger på markedet og hos www.maling.nu betaler du kun for det, som er i spandene og ikke for smarte sælgere og dyre reklamer. Det er med til at sikre dig den bedst mulige kvalitet, i forhold til prisen.

Promal A/S ejer også siden www.promal.dk som er forbeholdt de professionelle brugere af Promals mange forskellige produkter.

Du kan læse mere om fabrikkens historie her.