Profloor PUW-maling Exclusive, mat, hvid, 10 kg, blandingsforhold (vægt/vægt) 4:1.

PUW-maling anvendes især til maling af eksisterende epoxy og PU-belægninger, når der er behov for en mere UV-stabil topcoat.

PUW-malingen udmærker sig især ved at den ikke gulner/gyldner ved påvirkning af sollys.

PUW-maling udrulles med god fnugfri microfiberrulle i to dækkende lag. Pas på ikke at rulle for tykt et lag på. Brug højst 100 gram/lag.

Bemærk, at Profloor PUW-maling skal efterbehandles med Profloor PUW-lak.

Sikkerhed Komp. A:
UFI: G4QA-3VKF-A201-X03T
PR-nummer: 2492169
MAL-kode (1993): 1-1

Sikkerhed Komp. B:
UFI: 8200-U0CW-500S-Q6HK
PR-nummer: 4408565
MAL-kode (1993): 00-3
H-sætninger:
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H332 Farlig ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
EUH 204 Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.

MAL-kode brugklar blanding: 1-3