Opbevaring af maling

Sådan opbevares maling

Sådan opbevares maling

Maling skal opbevares tørt, frostfrit, ikke for varmt og med tæt tillukket låg.

Malingsrester bør hældes over i en emballage der passer i størrelse til indholdet, for at forhindre den i at tørre i bøtten.

Malingsspande kan med fordel opbevares, stående på hovedet, det sikrer at der ikke kommer luft til malingen og gør det lettere at røre malingen op, når den skal bruges igen.

2 hurtige tips

Produktionsnummer:

Når du skal male, skal du sikre dig, at du har maling nok og helst fra samme produktion/blanding.
Der kan nemlig være en lille nuanceforskel, fra den ene produktion til den anden.

Som regel vil eventuelle forskelle være så små, at det utrænede øje ikke bemærker dem.
Men på store flader, kan selv en lille forskel midt på fladen, være meget synlig.

Hjørne til hjørne:

Af samme årsag, bør du altid male til hjørne inden du starter på en ny spand, eller sammenblande spandenes indhold, inden du begynder at male.

Er malingen for gammel?
Hvis malingen er for gammel eller er skadet af f.eks. frost, opdager du det ret let.
Kan malingen ikke røres op, så den bliver jævn og ensartet, lugter malingen som sur mælk, væmmeligt og råddent, eller er der mug på den, skal du kassere malingen.