12 kg sæt Profloor EPW vandig epoxymaling - vælg farve

DKK 1.220,00
(DKK 976,00 ekskl. moms)
Profloor EPW epoxymaling er en fyldig vandfortyndet epoxymaling der har særligt lang potlife og kort genbehandlingsinterval.

Den lange potlife betyder, at malingen er ekstremt brugervenlig og særdeles nem at anvende, til maling af f.eks. vægge i rum med ekstrem belastning.

Sikkerhed Komp. A:
UFI:
PR-nummer:
MAL-kode (1993): 0-5

Sikkerhed Komp. B:
UFI:
PR-nummer:
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

MAL-kode brugsklar blanding: 0-5

Det korte genbehandlingsinterval betyder endvidere, at det normalt er muligt at færdiggøre malebehandlingen samme dag, som det er påbegyndt.

Profloor EPW fåes også tonet, i RAL classic og NCS farver.

EPW epoxymaling anvendes på rent og tørt underlag.
Pot-life er op til 3 timer og genbehandlingsintervallet er bare 6-8 timer, afhængig af fordampningshastigheden.

Gulve og vægge der er malede med Profloor EPW maling fremstår med en halvblank overflade, der er kemisk og mekanisk resistent, overfor de mest almindelige påvirkninger fra rengøringsmidler og almindelig gående og rullende trafik.

Egenskaber:
Meget fyldig maling med god vaskbarhed, ridsefasthed og kemikalieresistens. Let at bruge.
Underlag:
Underlag skal være rent og fri for rester af olie, sæbe og fedtstoffer samt fri for løstsiddende materiale.
Findes meget betonslam fra støbning, skal overfladen afvaskes med surt rengøringsmiddel som efterfølgende afskylles med vand, inden der males med epoxymaling.
Udførelse:
Komponenterne afvejes omhyggeligt og sammenblandes grundigt med egnet udstyr. Egnet udstyr er f.eks. trinløs boremaskine med blandepropel eller røreværk.
Komponenterne blandes til de er homogene og omhældes derefter til anden emballage og blandes yderligere 1 min.
Blandingen påføres med fnugfri malerrulle i to-tre ensartede lag.

Når der males på flader der ikke har været malet før, kan epoxymalingen med fordel fortyndes med 10% vand og anvendes til priming.
Malingen må ikke fortyndes, ved maling på overflader der ikke er sugende.
Forbrug ved første påføring/priming 150 g/m² + 10% vand.
Forbrug ved anden/tredje påføring 200 g/m² ufortyndet.

Profloor EPW fåes også tonet, i RAL classic og NCS farver.

Vælg farve for at lægge i kurv.