Profloor EW-topcoat - 6 kg sæt

DKK 927,50
(DKK 742,00 ekskl. moms)
Profloor EW-topcoat til anvendelse på epoxyprimet underlag.
Lav epoxybelægning som de professionelle.
Kan også købes som sæt, med både primer og topcoat, her.

Med Profloor EW-topcoat anvendt som topcoat på underlag der er primet med Profloor EW-primer, er det nemt og enkelt at lave en solid vandig epoxybelægning, der samtidig er diffusionsåben og let at renholde.

Vælg mellem RAL 7038 eller RAL 7042.

De 6 kg i dette sæt er passende til udrulning på ca. 20 m².
Sikkerhed Komp. A - primer og topcoat:
UFI: CSNA-0VJ3-D20X-CWSM
PR-nummer: 4408477
MAL-kode (1993): 00-5
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH 211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

b]Sikkerhed Komp. B topcoat:[/b]
UFI: FEJA-8VMM-F20N-JM1U
PR-nummer: 2193572
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.