Sikkerhed og MAL koder

Sikkerhed ved malearbejde - pas på dig

Sikkerhed ved malearbejde - pas på digDin personlige sikkerhed skal være i højsædet, både når du maler, men også når du forbereder dit malearbejde.

Her følger en kort præsentation, af de sikkerhedsregler du bør følge, når du maler.


 • -Vælg altid produkter der er så ugiftige som muligt – MAL-koden er, sammen med VOC-værdien, en god indikator for, hvor skadelig en maling er, og hvori faren består.

 • -Bær handsker når du maler – og beskyt dit tøj, anvend eventuelt en overtræksdragt. Også selvom det bare er en vandig maling du bruger, kan overfølsomhed opstå overfor et eller flere indholdsstoffer.

 • -Bær maske når MAL-koden indikerer at det er nødvendigt. Du skal altid anvende maske, når tallet før bindestregen er 2 eller derover. Organiske opløsningsmidler trænger let ind gennem lungerne og giver, enten langtidsskader eller uoprettelige skader, på lungevæv og hjernevæv.

 • -Bær altid støvmaske når du sliber. Slibestøv fra maling skader lungerne. Slibestøv fra maling, er lige så skadelig for lungerne, som indånding af dampe, fra den våde maling.

 • MAL-koden skal fremgå af emballagen. MAL-koden er indført af hensyn til malernes arbejdsmiljø, men er også en god vejledning for gør-det-selv folk. Koden fortæller, hvordan du skal beskytte dig mod den sundhedsrisiko, der kan være ved at arbejde med produktet.

 • MAL-koden består af to tal med en streg imellem. Fx 01-2. Det første tal angiver de sikkerhedsforanstaltninger, man som minimum skal træffe, mod indånding af dampe, fra produktets indhold af skadelige organiske opløsningsmidler.(VOC-Volatile organic compound)
Skal jeg bruge maske

Skal jeg bruge maske


Det er ikke lovbefalet, at bruge maske og handsker, når du maler som privatperson. Men er MAL-koden 1 eller højere, anbefaler maling.nu på det kraftigste, at du bærer sikkerhedsudstyr, der passer til den maling du bruger.

 • Tallet før bindestregen går fra 00 til 5, og tallet efter bindestregen går fra 1 til 6. Jo højere tal, des højere behov for sikkerhedsforanstaltninger. Vælg derfor, hvor det er muligt, altid et produkt med lavest mulige kode, dvs. 00-1.

 • Tallet efter bindestregen, angiver de sikkerhedsforanstaltninger, du som minimum skal træffe, for at imødegå den sundhedsfare der er ved produktet, hvis det kommer i direkte kontakt med hud og luftveje, eller ved indtagelse.
  Vand er også skadeligt ved længere tids kontakt, derfor ville vand, hvis det skulle mærkes, have en MAL kode på 00-1.

 • Maling med en MAL kode højere end 2 før bindestregen, må ikke anvendes erhvervsmæssigt, uden at bære maske, der beskytter mod organiske opløsningsmidler.

 • Maling.nu anbefaler, at du som privat forbruger, også bærer maske, der beskytter dig. Nøjagtig hvilke filtertyper der skal bruges, afhænger af stoffet der anvendes. Du kan slå op, hos arbejdstilsynet, hvilke filtertyper du skal bruge, til et givent stof. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om hvilken maske du skal bruge, når du anvender vore produkter.

 • Som udgangspunkt har denne maske filtre, der beskytter dig tilstrækkeligt, når du anvender maling, som er produceret hos Promal og solgt af maling.nu.
Hvilken maske skal jeg bruge

Hvilken maske skal jeg bruge

Filterfarver 3M

Filterfarver 3M

Kilde 3M Solutions