Eternitmaling, eternitbeklædning og tagplader

Eternit maling

Eternit maling

Eternit maling er den type maling som bruges til tag. Men det er også den maling som bruges til eternitbeklædte facader.

Eternitbeklædning af facade, udhæng, gavle m.m. er ved at blive meget populært. Faktisk stiger efterspørgslen hele tiden, på eternitbeklædning til facader. Et af de mere kendte mærker, er Ivarsson plank, en eternittype som fås både indfarvet og med træstruktur.

Beklædning af facader, udhæng og gavle med eternit, har den store fordel, at den ikke nedbrydes ved angreb af mug og skimmel, ligesom den ikke går i forrådnelse. Altså praler eternitbeklædte facader, af at være vedligeholdelsesfri.

I det store og hele, kræver eternitplader da heller ikke den store vedligeholdelsesindsats. Det skal nok holde! Udfordringen er dog her, at det også skal se pænt ud, i hele sin levetid.Hvordan vedligeholdes eternitbeklædning

Hvordan vedligeholdes eternitbeklædning

For at vedligeholde eternitbeklædningen bedst muligt, skal den friholdes for alger.

Fibercement og eternit skal generelt renholdes for skidt og snavs, der kan medvirke til at fastholde fugt og dermed danne grobund for frostsprængninger.


Rengøring af facaden - alger

Rengøring af facaden - alger

Når du rengør din facadebeklædning for alger, skidt og snavs, er det nødvendigt at bruge et rensemiddel, der er virksomt mod alger.

Ved at bruge husrens slår du effektivt alger ihjel, men skal rengøringen være grundig, skal du efterfølgende vaske med almindelig grundrens. Algerne får nemlig hurtigt fodfæste igen, når pollen og støv, ligger på overfladen.

Husrens fortyndes 1:10 med vand og sprøjtes eller kostes på. Herefter skal den have lov at virke nogle dage, inden den videre afrensning.

 - Pollen, smog, støv

- Pollen, smog, støv

Når den husrens du har påført har virket nogle dage og har desinficeret algerne, begynder de at visne og slippe taget i bunden. Så er de lette at fjerne med lavtryksspuling eller børste og vandslange.

Du kan med fordel påføre vand tilsat grundrens med kost eller børste og derefter skylle/spule med lavtryksrenser eller haveslangen.

Det er vigtigt ikke at spule med for højt tryk, da du så risikerer at skade den overflade, som eternitpladen har.

Maling af fibercement og eternitplader

Maling af fibercement og eternitplader

Selvom du er god til at renholde din eternitfacade, kan den med tiden komme til at se lidt træt, slidt og trist ud. Det samme sker for tagplader, der også sjældent vedbliver at være lige flotte.

Der sker ikke noget ved, at eternitpladerne ser lidt triste og matte ud, men det ser ikke så pænt ud og derfor er det meget naturligt, at male beklædningen, så den ser frisk og ensartet ud.

Når du maler fibercement, skal du bruge en maling der egner sig til formålet. Du bør male med olieemulsionsmaling, helst en tagmaling eller en vandig træbeskyttelse.

Både tagmaling og vandig træbeskyttelse af emulsionstyperne, har god vedhæftningsevne og beskytter mod algeangreb. De malede flader er heller ikke så tilbøjelige til at blive snavsede, da overfladen er lukket og smudafvisende, med en glans på ca. 20.

Find hvid tag & facademaling her.
Find tagmaling i farver her.
Find vandig træbeskyttelse her.

Eternitmaling

Eternitmaling/tagmaling kan anvendes på flad eternit og bølgeeternit med malerulle og pensel eller med malesprøjte. Maler du med malersprøjte, skal du fortynde malingen med vand.

Maling til bølge eternit og fibercement skal altid anvendes på velafrenset og sugende bund. Er bunden meget sugende, skal du fortynde første lag med 15-20% vand. Derefter males 2 gange til fuld dækning. Husk at lade malingen tørre mellem hver påføring.

Hvis du springer over og ikke maler mindst to dækkende lag, kan du risikere, at malingen kommer til at fremstå uens og med forskellig glans.

Bemærk, at nogle producenter imprægnerer deres eternit, for at gøre det vandskyende. Det betyder også, at eterniten ikke er sugende og derfor ikke giver en god bund for malebehandling.  

Kontrollere altid vedhæftningen/at bunden er let sugende/ikke vandskyende, inden du maler. Spørg eventuelt producenten af eternitpladen, hvordan imprægneringen bedst neutraliseres, inden viderebehandling.


17/3-2016

Spørgsmål?

Skriv til farvehandleren cb@maling.nu