Promal Husrens Plus 9,9% - 5 liter

DKK 119,95
(DKK 95,96 ekskl. moms)
Effektivt rensemiddel til belægninger, tage, facader, hegn og mure.
Indeholder 9,9 % benzalchoniumchlorid.

Produktet fortyndes med vand i forholdet 1:10 ved stærkt snavsede områder 1:7.
Samme aktivstof, som i det middel de professionelle bruger.

Velegnet til rens af terrasser, indkørsler, facader og tage.

Beskyt plantevækst mod stænk, da planters cellevægge og grønkorn kan lide uoprettelig skade, hvorfor plantevækst kan visne og dø.
Produktet kan virke ætsende på glas og metaller!

Husrens 9,9 % er et særdeles effektivt rensemiddel til afrensning inden malebehandling og til vedligeholdende rengøring og rensning af: Facader, udvendige flisebelægninger, terrasser, indkørsler, træterrasser, tage, mure, facader, hegn m.m.

Samme aktivstof i vores husrens, som i det middel de professionelle bruger.

Særdeles velegnet forår og efterår, til renhold og rengøring af terrasser, udhuse og facader. Husrens fortyndes med vand og sprøjtes eller kostes på fladen der ønskes rengjort.

Fortyndes normalt med vand i forholdet 1:10, men kan, ved kraftig tilsmudsning, anvendes i stærkere blanding.

Vær opmærksom på, at jo kraftigere en blanding der anvendes, desto mere påvirkes underlag og omgivelser. Produktet kan skade grønne vækster.

Ved en opløsning kraftigere end 1:10, bør glas, metaller og planter beskyttes, da produktet er ætsende og fedtsyreopløsende.

Husrens og opløst/løsnet snavs skal afskylles inden malebehandling.

Husrens 9,9%  virker hurtigst og mest effektivt, når temperaturen er højere end 10°C og fortyndingen er 1:10 eller kraftigere.
Husrens kan anvendes ved temperaturer helt ned til 5 °C. Ved lave temperaturer, virker produktet væsentligt langsommere end ved høje temperaturer.

Flisearealer kan med fordel imprægneres, efter rensning. Dette er med til at hindre fornyet vækst af alger og beskytter mod den nedbrydning der forårsages af alger og frostsprængninger.

Guide til rens og imprægnering.

Problock Hydrofob imprægneringsmiddel

Sikkerhed:
UFI: FGHA-QV18-3206-8UN4
PR-nummer: 4393578
MAL-kode (1993): : 00-4
H-sætninger:
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.