Promal Problock Hydrofob 23-2 betonimprægnering

DKK 895,00
(DKK 716,00 ekskl. moms)
Problock Hydrofob  23-2 imprægnering, 20 ltr.

Brugsklar imprægneringsvæske til udvendige mineralske underlag. Velegnet til imprægnering af betonfliser.

Den brugsklare væske er mælkehvid og tørrer helt farveløst op.

Professionelt imprægneringsmiddel til udvendige mineralske underlag, såsom mursten, tegl, betonfliser og lignende.
Imprægneringen virker ved at danne en kemisk forbindelse med underlaget. Derfor fungerer den kun på mineralske underlag.

Du kan ikke imprægnere kunststoffer eller malede flader med Problock imprægnering.
Imprægneringsvæsken er uegnet til imprægnering af f.eks. træ, plast og metal.

 Særdeles god vandafvisende effekt.
 Påvirker ikke diffusionsåbenheden.
 Hurtigtvirkende.
 Effektiv afperleeffekt.
 Høj indtrængningsevne.
 Fri for opløsningsmidler.
 Kraftigt reduceret begroningsgrad.

Overflader der er velafrensede og derefter imprægnerede, får en slidstærk overflade, hvor vand ikke trænger ned men i stedet perler på overfladen.

Da vand og snavs ikke længere trænger ind,  hindres mos og alger også i, at få ordentligt fodfæste.

Underlaget skal være rent, tørt og absorberende. Imprægneringsmidlet påføres med pensel, rulle eller lavtrykssprøjte. Imprægneringen kan også vandes ud, med kande der har påmonteret spredebom.

Vær opmærksom på at mætte underlaget  fra starten, da det efter 5 minutter ikke længere er muligt, at få det til at absorbere yderligere imprægneringsmiddel.

Imprægneringen er naturligvis diffusionsåben og anvendes på velafrensede mineralske underlag såsom fliser, tagsten, murværk og sandsten.

Guide til rens og imprægnering.

Se datablad for yderligere information og oplysning om værnemidler.

Sikkerhed:
UFI: UQGA-4VTP-A20R-ASDJ
PR-nummer: 4088354
MAL-kode (1993): 00-3
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
EUH 208 Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on Kan udløse allergisk reaktion