Promal Ædeltræsolie - cedertræsolie, gylden 5 ltr

DKK 443,75
(DKK 355,00 ekskl. moms)
Ædeltræolie specielt til ædle træsorter, for eksempel cedertræ.
Ædeltræsolien er velegnet til alle hårde træsorter, der har en naturlig varm glød.

Den flotte gyldne farve, hjælper med at understrege og fremhæve træets naturlige farver og åretegninger og tilfører en flot, varm glød.

Olien er med til at bevare træets naturlige farver og beskytter samtidig cedertræ, og andet ædeltræ, mod solens nedbrydende effekt.

Indeholder fungicider, der er med til at beskytte mod skimmel og algevækst.

Sikkerhed:
UFI: RJHA-6VQN-D20Q-X676
PR-nummer: 2410100
MAL-kode (1993): : 2-1
H-sætninger:
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.