Promal Grundrens 1 ltr

DKK 37,50
(DKK 30,00 ekskl. moms)
Grundrengøringsmiddel til rengøring inden malebehandling og til almindelig daglig rengøring, når der ønskes et effektivt rengøringsmiddel, der ikke efterlader sæbestoffer.

Grundrens er basisk og virker derfor fedtopløsende.
Desuden indeholder det kalkbinder, hvilket minimerer risikoen for, at efterlade kalkstriber på f.eks. vinduer.

Rengøringsmidlet er svagt parfumeret og let skummende.
Fjerner nemt fedt og snavs, - også selvom det sidder fast.

Grundrens er perfekt til rengøring af køkkenlåger, køleskabe, ovnlåger m.m.

Brugsopløsning:

Grundrengøring: 1-2 dl. til 10 liter vand.
Daglig rengøring: ½-1 dl til 10 liter vand.
Kan anvendes på alle faste underlag, der tåler almindelig rengøring med vand og sæbe.

Vask altid efter med rent vand, når der foretages grundrengøring inden malerarbejde.  På den måde fjernes det opløste snavs og fedt fra fladen.

Brug handsker, når du arbejder med grundrens. Rengøringsmidler virker udtørrende på huden.

Sikkerhed:
UFI: FWGH-RNAR-9F1T-JNW5
MAL-kode (1993): 00-3
H-sætninger:
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.