Promal Gulvlak PU, glans 15, silkemat, vandbaseret, 10 ltr

DKK 1.175,00
(DKK 940,00 ekskl. moms)
På lager
Promal PU gulvlak anvendes til alle typer trægulve og giver en flot og slidstærk overflade med silkemat finish glans 15. Farveløs.

Promal PU Gulvlak er nem at arbejde med,
flyder rigtig flot sammen og tørrer hurtigt.
En meget stærk lak, sammenlignet med almindelige
vandige lakker, og mere elastisk end en oliebaseret lak.
Promal PU Gulvlak er en laktype der ikke gulner.

Polyurethan, vandig gulvlak som er særdeles velegnet til meget trafikerede gulve da den er meget slidstærk. Fremstår silkemat, hvilket gør at gulvet næsten ser ulakeret ud.

Rækker 12-16 m2/ltr/lag. Lakken kan ved første påføring med fordel fortyndes med 10-15 % demineraliseret vand og kan genlakeres med ufortyndet gulvlak efter 4-6 timer. Gulvlakken kan naturligvis også anvendes på karme, gerigter og møbler.

Til lakering anvendes som regel en god lakrulle og en lakpensel. Lakken skal påføres fyldigt, så den kan flyde pænt sammen.

Sikkerhed:
UFI: 22MA-VVR5-9202-3342
PR-nummer: 2468193
MAL-kode (1993): 1-1
H-sætninger:
H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved indtagelse.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger