Sådan maler du dit indvendige træværk

Håndværk, maling og maleværktøj

Maling af indendørs træværk er et håndværk, der kræver en sikker hånd, god maling og grundigt forarbejde. Og det kan være vanskeligt fx at komme gennem maling af paneler og at male fodlister med flot og glat resultat, uden løbere og synlige spor/strøg fra penslen, hvis ikke du kender de rette teknikker.

Det vigtigste trick er dog at sørge for at bruge rigeligt med maling, så den kan flyde flot sammen. Derfor skal du bruge en pensel eller rulle der kan bære en tilstrækkelig mængde af maling op. Vær opmærksom på, at det kun er penselshårenes yderste tredjedel der skal dyppes i malingen. Kommer der en løber, kan du blot mellemslibe. Det giver et flot og ensartet resultat.

Sådan maler du fodlister og dørkarme

Når du skal i gang med maling dørkarme og at male fodlister, er det ikke helt lige meget, om der er tale om umalede flader eller flader, der i forvejen er blevet malet. Derfor får du herunder en guide til begge, som også kan bruges til maling af paneler:

Umalede flader
-    Vask med grundrens og vand
-    Svedende knaster afskrabes og affedtes. Knaster isoleres med knastelak
-    Sømhuller, revner og ridser spartles ud
-    Slib med korn 180-220 til overfladen er jævn/glat
-    Slibestøv aftørres grundigt
-    Grundmal med en fyldig grundmaling
-    Anvend en spærrende grunder, hvis der er fare for farvegennnemslag
-    Mellemslib og tør af
-    Mal færdig med 1-2 dækkende lag maling og mellemslib om nødvendigt

Tidligere malede flader
-   Vask med grundrens og vand
-   Løstsiddende maling fjernes, og reparationer/udspartlinger foretages
-   Hele overfladen matslibes med korn 180-220
-   Slibestøv aftørres grundigt
-   Grundmal med en fyldig grundmaling
-   Mellemslib og tør af
-   Mal færdig med 1-3 dækkende lag maling og mellemslib om nødvendigt

Det er en stor fordel at anvende en fyldig grunder. Dels er det lettere at lave et flot resultat, fordi grunderen udjævner underlagets små ujævnheder, dels sikrer grunderen en god vedhæftning, så der ikke opstår afskalninger.

Smalle kanter og svært tilgængelige områder males med passende pensel, mens større flader med fordel kan rulles med en lille 10 cm glatrulle. Sørg for at arbejde vådt-i-vådt for at undgå synlige overgange.

Sådan maler du døre og låger

Mange har svært ved at opnå et pænt resultat, når de maler døre og låger. Og det skyldes ofte én ting - der bliver ikke gjort et godt forarbejde.

Start derfor med at affmontére låger, greb, hængsler m.m. på låger og løfte døre af hængsler. Vil du skifte greb, og er der behov for nye huller, så spartel også allerede nu de gamle huller ud. Og sørg for at både slide og grunde dem, så du undgår synlige overgange.

Gamle "brune" celle/finérdøre og ubehandlet træ skal grundmales med spærrende grundmaling fx Sigma Renova Træprimer. Den spærrende grundmaling forhindrer gullige skjolder og gennemslag fra vandopløselige farvestoffer, og den giver samtidig en god vedhæftning til underlaget.

Generelt bør tidligere malede emner matslibes med korn 180-220. Og slibestøv aftørres efterfølgende med fugtig klud.

Når dit forarbejde er gjort, er du klar til at male. Sørg for at være i et støvfrit miljø, idet støv i malingen kan være synligt på især større flader. Hæng evt. et par våde lagner eller håndklæder op i det rum, du maler i. Vådt linned hjælper med at fange støv.

Placér så lågen eller døren vandret evt. på arbejdsbukke, og mal eventuelle udskæringer med en passende pensel og rul så vidt muligt større flader med en glatrulle (10-15 cm). Læg netop så meget maling på at den har mulighed for at flyde sammen.

Malingen er tør efter 2-6 timer, men ikke udhærdet før efter 14 dage. Vent derfor med at stille nips o.lign. på de malede flader.

Sådan maler du træmøbler

Det er blevet populært at male møbler for at give dem et mere moderne look og på den måde genbruge dem. Og heldigvis er det også ganske let. Møbler males nemlig efter samme fremgangsmåde som det øvrige træværk i hjemmet - dog med nogle få undtagelser.

Maling til møbler skal være beregnet til træ, fordi træmaling bliver mere hård end for eksempel vægmaling. Nogle typer ædeltræ, særligt palisander, teak, mahogni, mørk eg og andre ædle træsorter kan også kræve særlig forberedelse og maling.

Oliebehandlet træ kan kun males efter en omhyggelig afrensning og slibning og da kun, hvis oliebehandlingen er foretaget med hærdende olie. Træ, som er behandlet med fx ren rå linolie, skal afhøvles, inden det kan males.

Hvornår er malingen tør?

Har du styr på malings tørretid? Malingen vil som regel være berøringstør efter 2-4 timer og slibetør efter 6-8 timer. Når malingen er slibetør, kan den også overmales.

Der kan dog gå op til 14 dage, før malet træ er så gennemhærdet, at det tåler fuld belastning. Døre og låger, der vendes for tidligt for at male på den anden side, kan derfor få trykmærker, ligesom et malet bord bør anvendes med forsigtighed de første 14 dage.
Skal jeg hjælpe dig?

Mit navn er Charlotte, og jeg er uddannet farvehandler med godt kendskab til branchen. Jeg kan hjælpe dig med maleteknisk rådgivning og vejledning herunder produktvalg, malerværktøjer, maleteknikker, toning af maling og farvevalg og meget mere.

Mobil tlf.        28 77 10 00
E-mail:          cb@maling.nu


Savner du, at vi behandler et bestemt emne i vores guides, er du meget velkommen til at skrive til mig med dit forslag.


Ofte stillede spørgsmål til maling af indvendig træværk

Det vigtigste trick er dog at sørge for at bruge rigeligt med maling, så den kan flyde flot sammen. Derfor skal du bruge en pensel eller rulle der kan bære en tilstrækkelig mængde af maling op. Vær dog opmærksom på at det kun er penselshårenes yderste tredjedel der skal dyppes i malingen.

Vask med grundrens og fjern eventuelle knaster og løstsiddende maling. Slib herefter træet til det er jævnt, og så er du klar til at male. Grundmal gerne gerne og brug også en spærrende grunder, hvis der er fare for farvegennemslag.

Start med at affmontére låger, greb, hængsler m.m. på låger og løfte døre af hængsler, matslib tidligere malede emner med korn 180-220, og så er du klar til at male. Hæng evt. et par våde lagner op i det rum, du maler i. Det hjælper med at fange støv.

F Matslib tidligere malede emner med korn 180-220, og hæng evt. et par våde lagner op i det rum, du maler i. Det hjælper med at fange støv.  Oliebehandlet træ kan kun males efter en omhyggelig afrensning og slibning og træ, som er behandlet med fx ren rå linolie, skal afhøvles, inden det kan males.

Malingen vil som regel være berøringstør efter 2-4 timer og slibetør efter 6-8 timer. Når malingen er slibetør, kan den også overmales. Der kan dog gå op til 14 dage, før malet træ er så gennemhærdet, at det tåler fuld belastning.


Måske er du også interesseret i:

- Få styr på RAL og NCS farvekort
- Sådan beregner du malingens rækkeevne
- Hvordan maler jeg med spærrende maling

Du kan finde svar på flere maletekniske spørgsmål her.