Profloor EP ClearCast - støbeepoxy - støbning med epoxy

Profloor EP Clear Cast – støbeepoxy – støbning med epoxyresin

Profloor EP Clear Cast – støbeepoxy – støbning med epoxyresin

Når vi taler om støbeepoxy, findes der utalige produkter på markedet og de markedsføres med mange forskellige betegnelser.

Nogle af de mest søgte udtryk er epoxy resin og epoxy casting, men også river table, ocean table, resin and wood og resin and concrete.
Begrebsafklaring

Begrebsafklaring

Lad os starte med at afklare et par begreber, når vi snakker epoxy og epoxyresin.

Resin er den ene komponent i en epoxy. Epoxyresinen kan være pigmenteret, upigmenteret eller transparent.

Når et produkt sælges som upigmenteret, betyder det ikke at det er helt gennemsigtigt og glasklart, blot at der ikke er tilsat farve. Et upigmenteret produkt er ofte tilsat forskellige hjælpestoffer, der skal stabilisere og forstærke de pigmenter, der senere tilsættes. Skal du derfor bruge et helt gennemsigtigt og klart produkt, skal du gå efter klare, glasklare og UV-stabile produkter. Er et klart produkt ikke UV-stabilt, vil det typisk gulne ved lyspåvirkning. Nogle epoxyprodukter kan gulne ganske meget og få farve som stærk te.

Epoxyresin kan også være tilsat forskellige andre fyld- og hjælpestoffer, der hver især tilfører eller forstærker en specifik funktion. Nogle epoxyresiner er gjort vandopløselige eller er opløst i forskellige opløsningsmidler.

Resiner fremstilles normalt så de passer bedst muligt til formålet.

Profloor EP Clear Cast er en 100%  epoxy, der ikke er opløst i hverken vand eller opløsningsmidler.

Clear Cast er udviklet som en ren støbeepoxy, der er særligt godt til at hærde fuldstændigt glasklart op. Profloor EP Clear Cast er samtidigt særdeles UV-stabil, hvilket vil sige, at den er næsten helt fri for gulning og derfor holder den glasklare farve.

En resin hører altid sammen med en hærder. Igen, er det ikke lige meget hvilken hærder der anvendes. Forskellige typer af resin kræver forskellige hærdere, både afhængig af hvordan resinen er opbygget, men også afhængig af de brugsegenskaber produktet skal have.

Hvis der anvendes en forkert hærder, eller hvis blandingsforholdet ikke overholdes, vil det påvirke både brugsegenskaberne og den færdige epoxy.

Forkert hærder eller forkert hærdermængde kan vise sig ved for blød eller for hård færdig overflade, for kort eller for lang hærdetid, for dårlig kemisk resistens, forringet vandresistens, bobler og forringet UV-resistens.

Hvad bruger man støbeepoxy til

Der er flere forskellige formål, hvortil man kan anvende en støbeepoxy. Til indstøbning af genstande og materialer, såsom LED eller træ til drejning, samt til støbning af kunstgenstande, opbygning af relief på lærred og til tykfilmscoating af gulve, fremstilling af river tables og meget andet.

Hvilke underlag kan Profloor Clear Cast hæfte på

Profloor Clear Cast hæfter på de fleste underlag, såfremt de er rene, tørre og fedtfri. Hårde og glatte flader bør slibes med P80 sandpapir inden behandling. Clear Cast hæfter ikke på underlag af PE og PP plast.

Hvilken temperatur kræver Clear cast

Clear Cast kan anvendes ved +10°- +30°C. Både epoxy, underlag og eventuelle materialer til indstøbning, skal have ensartet temperatur, på den måde forebygges uklarheder og vedhæftningsproblemer, som følge af fugt, luft og overfladespænding.

Epoxy danner varme, når det reagerer kemisk. Hvis Clear Cast bliver for varm under støbningen, vil den blive gul og miste sin klarhed.

Forebyg en ukontrolleret temperaturstigning ved at blande små portioner og ved at portionere det sammenblandede materiale ud på et fladt underlag. Derved undgås accelereret hærdning.

Specielt for indstøbning af træ og andre porøse genstande

Træ, og andre porøse genstande der ønskes indstøbt, skal være tørre og endvidere coates med et tyndt lag clear cast, inden indstøbning. Coatingen er med til at forebygge opstigende luftbobler i støbeepoxyen. De fleste genstande kan pensles, mens komplekse strukturer bør dyppes.
Kan der tilsættes flydende pigmenter og pigmentpulvere til Clear Cast

Kan der tilsættes flydende pigmenter og pigmentpulvere til Clear Cast

Der kan anvendes flydende Profloor EP farvepasta og Profloor Metallic Pigment pulver, sammen med Clear Cast.

url href=https://www.maling.nu/05-kg-metallic-pigment-10-60-vaelg-farve/]LINK metallic pigment[/url] - LINK farvepasta

Til dækkende farver anvendes 5% pigment, mens der til transparente farver anvendes højst 2,5%.

Vi er bekendt med, at nogle kunder anvender andre pigmenter og pulvere sammen med Profloor EP Clear Cast.
Vi anbefaler at foretage omhyggelig test og afprøvning, inden anvendelse.

Brugstid/pot-life og tørre/hærdetid

Brugstiden ved max. 20°C er ca. 50 minutter, hvorefter epoxyen vil begynde at gelere. Højere temperatur vil forkorte brugstiden. Clear Cast er ikke helt fast før efter 72 timer og genbehandlingsintervallet er derfor 72 timer. Den lange hærdetid er med til at sikre god udluftning af eventuelle små luftbobler. Det er ikke nødvendigt at varme/brænde overfladen med varmepistol.

Sammenblanding

Blandeforholdet for Profloor EP Clear Cast er 3 dele A-komponent (resin) til 1 del B-komponent (hærder).

Der skal blandes på vægt, det vil sige at komponenterne SKAL afvejes. Der må IKKE blandes på volumen.
Find en nøjagtig vægt her: LINK

Der bør blandes med blandepropel påsat trinløs boremaskine. Undgå at piske luft i blandingen.  

1.Omrør A-komponenten til den er homogen.
2.Afvej den ønskede mængde A-komponent og B-komponent.
3.Hvis der anvendes pigmenter, tilsættes de i A-komponenten og der røres til A-komponenten igen er ensartet og de tilsatte pigmenter er rørt helt ud.
4.Tilsæt B-komponent og rør til massen er homogen.
5.Overfør blandingen til en ny beholder og rør kort igen. Dette er med til at sikre, at al resinen har været i kontakt med hærder.

Udførelse

Profloor EP Clear Cast kan udlægges i lagtykkelser op til 50 mm ad gangen. Efter 3 dage, kan der udlægges yderligere materiale. Der vil normalt ikke opstå synlige overgange mellem lagene. Det er dog vigtigt, at fladen holdes fri for fremmedlegemer, støv og vand mellem støbningerne.