Profloor EP Clear Cast

DKK 418,75
(DKK 335,00 ekskl. moms)
Profloor EP-clear cast er en særligt glasklar og UV-bestandig epoxy, som er udviklet til støbning i lagtykkelser op til 2 cm ad gangen.

Clear cast anvendes til mange forskellige formål og er særligt velegnet til dekoration, såsom til indstøbning, støbning af figurer og genstande og til tykfilmscoating af f.eks. bordplader og designgulve.
Er du til støbning med resin / epoxyresin, er Profloor Clear Cast det helt rigtige produkt. A-komponenten er en glasklar epoxyresin og B-komponenten er den tilhørende hærder.

Fuldstændigt glasklar ved støbning op til 20 mm ad gangen - Ved støbning i flere lag/ad flere omgange, ses normalt ingen lagdeling.

Clear Cast er en langsomt-hærdende epoxy, hvilket reducerer risikoen for bobler og uklarheder i den færdige støbning.
Clear Cast udmærker sig desuden ved at være særdeles uv-resistent. Efter afhærdning opnås en virkelig god kemisk og mekanisk styrke samt god termisk resistens.

Vil du lave epoxy med glimmer/metallic-effect? Køb glimmer her. Der bruges normalt 2,5-5 % metallicpigment, afhængig af ønske til færdigt udseende. Ved brug af 5% opnås en næsten heldækkende farve.

Vi ved, at nogle kunder eksperimenterer med tilsætning af andre pigmenter: Tilsætning af glimmer, farvepulvere, fluorescerende pigmenter m.m. bør altid ske inden komponenterne er sammenblandede og tilsættes i A-komponenten. Foretag altid afprøvning og test af produkternes forlignelighed, inden anvendelse. Tilsætning af glimmer, pigment m.m som ikke er købt hos maling.nu eller Promal A/S og som ikke er tilsat efter vor vejledning, sker på eget ansvar og risiko.

Ved meget store støbninger (længde/bredde/dybde) bør tages højde for, at det afhærdede materiale udvider sig/trækker sig sammen, følgende udsving i temperaturen.
Materialets bevægelser følger ikke nødvendigvis underlagets bevægelser. Vrid og krumninger som følge af disse bevægelser forebygges bedst, ved at lave støbeskel for hver 2-3 meter.

Læs mere om anvendelse af Clear Cast/støbeepoxy her: LINK

Vælg mellem sætstørrelse 1 kg, 3 kg eller 15 kg.

Sikkerhed Komp. A:
UFI: CSNA-0VJ3-D20X-CWSM
PR-nummer: 4408477
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H 315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH 211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Sikkerhed Komp. B:
UFI: 1200-U0CW-500S-Q52G
PR-nummer: 4088987
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H332 Farlig ved indånding.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Profloor EP Clear Cast er et unikt produkt, der er udviklet til støbning i lagtykkelser op til 2 cm.
Det er en særligt glasklar og UV-bestandig epoxy, der er ideel til dekoration, støbning af figurer og genstande og tykfilmscoating af bordplader og designgulve.

Clear Cast er en langsomthærdende epoxy, hvilket reducerer risikoen for bobler og uklarheder i den færdige støbning. Den opnår en virkelig god kemisk og mekanisk styrke samt god termisk resistens efter afhærdning. Clear Cast er desuden særdeles uv-resistent, hvilket gør den egnet til mange indendørs applikationer.

Derudover er Clear Cast velegnet til tilsætning af glimmer, farvepulvere, fluorescerende pigmenter og andre pigmenter, så du kan skabe et helt unikt look. Der bruges normalt 2,5-5 % metallicpigment, afhængig af ønsket til færdigt udseende. Ved brug af 5% opnås en næsten heldækkende farve. Husk at tilsætning af pigmenter skal ske inden komponenterne er sammenblandede og tilsættes i A-komponenten.

Ved meget store støbninger (længde/bredde/dybde) bør tages højde for, at det afhærdede materiale udvider sig/trækker sig sammen, følgende udsving i temperaturen. Materialets bevægelser følger ikke nødvendigvis underlagets bevægelser. Vrid og krumninger som følge af disse bevægelser forebygges bedst, ved at lave støbeskel for hver 2-3 meter.

Profloor EP Clear Cast er tilgængelig i sætstørrelser på 1 kg, 3 kg og 15 kg. Det er nemt at håndtere og anvende, og du kan være sikker på, at du får et professionelt resultat hver gang. Køb dit Clear Cast-sæt hos maling.nu, og få det perfekte look til dine indendørs projekter.