Profloor EW-Klar, vandig epoxystøvbinder, 12 kg sæt

Fra DKK 1.087,50
(DKK 870,00 ekskl. moms)
Pris pr. stk. v/1 stk.DKK 1.100,00 (DKK 880,00)
Pris pr. stk. v/3 stk.DKK 1.087,50 (DKK 870,00)
Støvbinderlak - Vandfortyndet klar epoxy - støvbinder, der primært anvendes som støvbinder  på nye betongulve. Støvbinderen kan anvendes på de fleste sugende underlag, såsom cement, beton og tegl.

Når dit gulv har fået støvbinder, kommer det til at fremstå lidt mørkere, næsten med wet-look.

Epoxystøvbinder er beregnet til at suge ned i underlaget og forstærke det, samt beskytte mod indtrænging af væsker.
Derfor er støvbundne gulve lette at vedligeholde ved fejning og ved vask med maskine med sug.

Denne epoxy er ikke beregnet til at ligge på overfladen, derfor kan den ikke bruges på underlag der ikke er absorberende.

Støvbinding
Når gulvets udseende er uvæsentligt og der blot ønskes en støvbinding f.eks. i skure, på lagre og i udhuse, gives en enkelt behandling á 150g/m².

Mættet overflade
Klar epoxy kan anvendes som støvbindende og derefter afsluttende behandling. I så fald, efterrulles gulvet, inden to timer efter første behandling, med yderligere 50-100 gram/m²

Ved behandling med Profloor EW-klar opnås en støvbundet og rengøringsvenlig overflade, der sikrer, at betongulvet fremstår ikke-sugende og er let at renholde.

Forbruget ved behandling er normalt max. 150g/m².  

EW-klar er ikke en ægte gulvlak og er ikke beregnet til at danne et egentligt laklag.

Ønskes en ægte epoxy-lak, kan anvendes Profloor EP-TL, som er en helblank topcoat.

EW-klar skal ikke fortyndes, hverken ved priming eller ved færdigbehandling.

Bemærk venligst, at A og B komponent sammenblandes i vægtforholdet 5:1.
Blandingsforholdet skal nøje overholdes. Produkterne må ikke blandes efter volumen, men skal afvejes.
Overholdes blandingsforholdet ikke,  kan produktet ikke hærde/tørre korrekt.

Sikkerhed Komp. A:
UFI: CSNA-0VJ3-D20X-CWSM
PR-nummer: 4408477
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH 211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Sikkerhed Komp. B:
UFI:
PR-nummer: 4088469
MAL-kode (1993): 00-4
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

MAL-kode brugsklar blanding: 00-5