Promal Terpentin, mineralsk 2½ ltr

DKK 112,50
(DKK 90,00 ekskl. moms)
Traditionel mineralsk terpentin i 2½ ltr i klar dunk.

Terpentin anvendes til fortynding af f.eks. oliemaling  og til rensning af pensler og ruller der har været anvendt til oliebaserede produkter.

Rester kan afleveres på genbrugspladsen som miljøfarligt affald og må ikke hældes i afløb eller udhældes på jord, ligesom det heller ikke må afbrændes.

Sikkerhed:
PR-nummer: 2368598
MAL-kode (1993): 3-1
H-sætninger:
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.