Promal Træbeskyttelse, oliebaseret, dækkende, tonet, 5 ltr

DKK 562,50
(DKK 450,00 ekskl. moms)
Heldækkende, oliebaseret træbeskyttelse, tonet i NCS eller RAL kulør efter dit ønske.

Få hjælp til farvekoder her.

Promal træbeskyttelse leveres i fed og drypfri konsistens og kan fortyndes med terpentin. Findes også i mange velkendte standardfarver, blandt andet svensk rød og grå umbra.

Denne oliebaserede træbeskyttelse, er den traditionelle, fede, heldækkende type, der fortyndes med terpentin.

Promal træbeskyttelse, har en god vedhæftningsevne og er meget farvestabil. Overfladen fremstår halvmat og let kridtende, hvilket gør den selvrensende og mindre udsat for begroninger.

Udsatte flader genbehandles med 5-6 års interval, hvis overfladen skal fremstå med fuld farvestyrke.

Promal træbeskyttelse er et rigtig godt valg, til træværk, der ikke tidligere er behandlet med vandige produkter.
God træbeskyttelse til huse og sommerhuse langs den jyske vestkyst, da linoliealkyd i træbeskyttelsen, sikrer god vedhæftning, på velafrenset, saltbelastet træ.

Promal heldækkende træbeskyttelse (Alkyd/olie) leveres  også i en række populære standard-kulører.

Promal oliebaseret træbeskyttelse er velegnet til brug på flader der tidligere er behandlet med oliebaseret træbeskyttelse og på ubehandlede flader. Inden malebehandling af umalede flader bør grundes med Lakrol Grundingsolie fortynding og rens af pensler foretages med terpentin

Sikkerhed:
UFI: HFKA-AVWD-420K-GQ1M
PR-nummer: 2361150
MAL-kode (1993): 2-1
H-sætninger:
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.