Promal lærke- og cedertræsgrunder

Oliebaseret grunder der er særligt udviklet til grundbehandling af cedertræ og lærketræ, inden den videre behandling med lærketræsolie eller ceder/ædeltræsolie.

Grunderen indeholder træbeskyttende midler og  er tilsat pigment, for optimal UV-beskyttelse.
Olien og fungiciderne er sammen med til at sikre træets formstabilitet og beskytte det mod angreb af råd og svamp.

Når du behandler med lærke- og cedertræsgrunder, sikrer du en optimal bund for viderebehandling med lærketræsolie eller ceder/ædeltræsolie.

Anvend grunderen til nyt, såvel som til stærkt udtørret træværk. Også velegnet til anvendelse på imprægneret, men udtørret træværk.

Når du anvender lærke- og cedertræsgrunder, skal træet være rent, tørt og frit for løstsiddende materiale.

Træfugtigheden på behandlingstidspunktet må ikke være højere end 18%.

Påfør grunderen med pensel eller med sprøjte.

Grunderen findes i 2,5 liter og 20 liters størrelse.

Vælg størrelse for at lægge i kurv.

Sikkerhed:
UFI: 34HA-PV8N-V207-MG9V
PR-nummer: 2360529
MAL-kode (1993): 2-1
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.