10 kg sæt, Profloor EPW klar, blank

DKK 1.699,00
(DKK 1.359,20 ekskl. moms)
Profloor EPW-klar er vandig epoxy toplak, med helt unik ridsefasthed og kemikalieresistens.

Den lakerede overflade er ekstremt let at renholde og har en virkelig god farvestabilitet, samt UV-resistens.

Som noget ganske særligt, ændrer en lakering med EPW klar ikke på emnets udseende.

Det lakerede emne kommer ikke til at fremstå mørkere/med vådt udseende (wet-look), selvom det lakeres.

Som noget særligt, ændrer en lakering med EPW-klar stort ikke på emnets udseende.

Det vil sige, at det lakerede emne ikke kommer til at fremstå med en mørkere farvetone/wet-look.

Emnets farve og udseende bevares altså, selvom det lakeres, også med blank lak.

Forbrug ca. 120 g/m²/gang. Forvent at lakere to gange.

Sikkerhed Komp. A:
UFI:
PR-nummer:
MAL-kode (1993): 0-5

Sikkerhed Komp. B:
UFI:
PR-nummer:
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.