Profloor farvepasta, 1 kg

DKK 437,50
(DKK 350,00 ekskl. moms)
Profloor farvepasta anvendes til indtoning af EP-SL.

Leveres i forskellige RAL-farver, men kan også bestilles i specialfarver.

Ved specialfarver er minimumskøb 5 kg. Skriv den ønskede farve i bemærkning til ordren eller kontakt os på
mail eller telefon, for at angive den ønskede farve.

Profloor farvepasta leveres afmålt i 1 kg emballager.
Farvepastaen kan udelukkende anvendes sammen med Profloor epoxybelægning/ren epoxy. Kan ikke anvendes til vandige produkter.

Ved at købe epoxybaser til pigmentering med farvepasta, opnås stor fleksibilitet og antallet af rester i forskellige kulører reduceres.

En god farvedybde og dækkraft på de klare og/eller stærke farver opnås bedst ved at sikre en ensfarvet, gerne hvid, grundfarve.

Vælg farve for at lægge i kurv.

Vælger du en specialfarve, er minimumskøb 5 stk. Skriv i bemærkning til ordre hvilken farve du ønsker.

Sikkerhed:
UFI: PGMA-EV64-T20H-ET1D
PR-nummer: 2428175
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:

H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
EUH 212 Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt støv ved anvendelsen. Undgå indånding af støv.