Sådan maler du facade og tag

Maling af facade og tag - Sådan gør du

Hvornår og hvordan skal jeg male mit hus, udvendigt?


Forarbejdet har afgørende betydning for det færdige resultat. Er der ikke renset godt af og er skader ikke udbedrede, bliver resultatet sjældent som ønsket, uanset hvor god malingen er.

Hvornår skal jeg male?

Der er ikke noget endegyldigt svar på, hvornår det er godt at male. Men der skal helst have været tørvejr i en periode, gerne en uges tid, ligesom nattens temperatur ikke bør komme under 5-8 grader. Naturligvis, må det heller ikke regne det første døgn, efter der er nymalet.

Overfladerne

renses med Lakren Universalrens, for at fjerne alger, algesporer, fedtstoffer, pollen og almindeligt skidt og snavs. Universalrens kan sprøjtes eller pensles på og anvendes ufortyndet. Efter en virketid på 15-20 min. afskylles med rent vand. Fladerne skal derefter tørre helt inden der males. Universalrens kan også bruges til, at rense en tagflade, så den bliver flot igen. Risikoen for frostskader nedsættes væsentligt, på en ren flade.

Huller og revner i facade

udbedres med filler beregnet til udvendig brug, en cementbaseret filler er bedst. Fugt skaden op inden du spartler, så holder reparationen bedst.

Er fladen tidligere malet,

afrenses afskallet maling ned til fast og bæredygtig bund. Hertil kan anvendes lavtryksspuling, farveskraber, skurebørste eller tilsvarende. Huller, ridser og revner spartles med et egnet spartelprodukt til udvendig brug. Tagsten udskiftes om nødvendigt. Reparationer skal pletgrundes og kan med fordel pletmales før hele fladen males.

Er fladen umalet,

eller er man nede ved blottet eternit/cement tag eller ved blottet vandskuret facade, grundes der med microdispersionsgrunder inden malebehandling. Husk at malingen kun er lige så god som forarbejdet.

Køb Microgrunder nu


Der skal males 2 gange

. 1 gang med facade eller tagmaling fortyndet med 10-15 % demineraliseret vand og 1 gang med ufortyndet maling. Husk en tørretid mellem behandlingerne på 4-6 timer afhængig af temperatur og luftfugtighed.
Lakryl Facademaling kan rulles, sprøjtes eller pensles på. Bruger du rulle og pensel anbefales en rulle med medium luv på de fleste facader, en rulle af lammeskind, tåler bedst den hårde slitage, fra en grov facade. Er facaden meget grov, kan det være nødvendigt at sprøjtemale. Penslen skal helst være en svinebørste, da den bedre tåler det hårde slid, der forekommer på vandskurede facader.

Køb facademaling nu


Tagmaling

Mere om tag og tagmaling