Sådan maler du facade og tag

Maling af facade  - Sådan gør du

Maling af facade  - Sådan gør du

Hvornår og hvordan skal jeg male mit hus, udvendigt?


Forarbejdet har afgørende betydning for det færdige resultat. Er der ikke renset godt af og er skader ikke udbedrede, bliver resultatet sjældent som ønsket, uanset hvor god malingen er.

Hvornår skal jeg male?

Der er ikke noget endegyldigt svar på, hvornår det er godt at male. Men der skal helst have været tørvejr i en periode, gerne en uges tid, ligesom nattens temperatur ikke bør komme under 5-8 grader. Naturligvis, må det heller ikke regne det første døgn, efter der er nymalet.

Overfladerne

renses med Husrens, for at fjerne fedtstoffer, pollen, almindeligt skidt og snavs samt alger, algesporer. Husrens kan sprøjtes eller pensles på og anvendes ufortyndet. Efter en virketid på 15-20 min. afskylles med rent vand. Fladerne skal derefter tørre helt inden der males.

Husrens kan også bruges til vedligeholdene rengøring af facader og tage. Rene facader og tage er mindre udsatte for nedbrydning som følge af begroninger og frostskader.

Huller og revner i facade

udbedres med filler beregnet til udvendig brug, en cementbaseret filler er normalt bedst. Fugt skaden med vand inden du spartler, så holder reparationen bedst.

Er fladen tidligere malet,

afrenses eventuelt afskallende maling ned til fast og bæredygtig bund. Hertil kan anvendes lavtryksspuling, farveskraber, skurebørste eller tilsvarende. Huller, ridser og revner spartles med et egnet spartelprodukt til udvendig brug. Reparationer skal pletgrundes og kan med fordel pletmales før hele fladen males.

Er fladen umalet,

eller er man nede ved blottet vandskuret facade, grundes der med microdispersionsgrunder inden malebehandling.

Køb Microgrunder nu


Der skal males 2 gange

1. gang med facademaling der er fortyndet med 10-15 %  vand og 2. gang med ufortyndet maling. Husk en tørretid mellem behandlingerne på 4-6 timer afhængig af temperatur og luftfugtighed.
Lakryl Facademaling kan rulles, sprøjtes eller pensles på. Bruger du rulle og pensel anbefales en rulle med medium luv på de fleste facader. Er facaden meget grov, kan det være nødvendigt at sprøjtemale. Anvendes en pensel skal den helst være en svinebørste, da den bedre tåler det hårde slid, der forekommer på vandskurede facader.

Køb facademaling nu


Tagmaling

Tagmaling

Omhyggelig klargøring og flere tynde lag er essentielt for et godt resultat. Læs her:

Sådan maler du tag