Promal Universalmaling 5 liter

Fra DKK 462,50
(DKK 370,00 ekskl. moms)
Pris pr. stk. v/1 stk.DKK 468,75 (DKK 375,00)
Pris pr. stk. v/5 stk.DKK 462,50 (DKK 370,00)
Universalmaling kendes under flere navne, hvor pandeplademaling er et af dem. Men universalmalingen kaldes også landbrugsmaling og emaljemaling, ganske enkelt fordi den er så alsidig og kan anvendes næsten overalt.

Universalmaling er primært beregnet til udvendig brug, på overflader af træ, jern, beton, byggeplader og meget andet.
Du skal være opmærksom på, at selvom du sagtens kan bruge malingen på træ, er den ikke tilsat træbeskyttende midler.

Derfor bør du, ved anvendelse på rå/ubehandlet træ, grundbehandle med en grundingsolie.

Universalmaling er lavet på bindemiddel af linolie og alkyd.

Universalmaling har en virkelig god vedhæftnings evne på mange forskellige underlag og med fremragende modstands dygtighed overfor vejr og vind.

Kan anvendes på næsten alle typer faste underlag, såsom sten, træ og mange metaller, ude som inde. Ikke egnet til anvendelse på plastik.

Universalmaling fremstår halvblank med glans 50. Glansen daler i løbet af nogle måneder til halvmat, glans ca. 30.

Let at bruge. Kan rulles, pensles eller sprøjtes på.
Universalmaling kan fortyndes efter behov med terpentin. Værktøj rengøres først ved aftørring, derefter med terpentin og til sidst med vand og sæbe.

Sikkerhed:
UFI: AVKA-VVCC-P202-SDXX
MAL-kode (1993): 2-1
H-sætninger:
H226 Brandfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Forårsager hudirritation.
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.