Maling af trykimprægneret træ

Trykimprægneret træ

Trykimprægneret træ

Trykimprægnering foregår ved, at træ placeres i tryktanke. Luften pumpes ud så der dannes vakuum og imprægneringsvæsken, som indeholder træbeskyttende midler, tilføres og trænger ind i træet.

Vakuumet tvinger væsken ind i træet og beskytter det, mod trænedbrydende organismer.  Imprægneringsvæsken gennemtrænger splintveddet, som er den mest sårbare del af træet, men gennemtrænger kun vanskeligt kerneved.

Når du køber dansk/nordisk trykimprægneret træ, (NTR mærket)kan du være sikker på, at trykimprægneringen er foregået miljømæssigt forsvarligt, med godkendte midler og at træet har en holdbarhed, der lever op til fastsatte standarder.
Klasser og anvendelser af trykimprægneret træ

Klasser og anvendelser af trykimprægneret træ

NTR klasse A
Imprægneret træ til anvendelse i og tæt ved jord, i ferskvand (søer mv.), til udbedring efter svampeangreb og til konstruktioner, hvor der kan være sikkerhedsrisiko.

NTR klasse AB
Imprægneret træ til beklædninger og hegn uden jordkontakt

NTR klasse M
Imprægneret træ til brug i havvand (fremstilles ikke i Danmark, men importeres)

NTR klasse GRAN
Imprægneret gran (til beklædninger, der skal males, samt til hegnsformål) der overfladebehandles (imprægneringen fungerer som grunder mod råd og svamp)


Vil du vide mere om trykimprægneret træ, kan du læse mere her.
Er det nødvendigt at male trykimprægneret træ

Er det nødvendigt at male trykimprægneret træ

Både ja og nej.

Når du maler eller olierer dit trykimprægnerede træ, så beskytter du overfladen mod udtørring og mod indtrængning af vand i revner og sprækker.

Selvom træet er imprægneret, kan det nemlig skades af frostsprængninger, når vand der er trængt ind i revner og sprækker fryser til is og udvider sig.

Desuden kan du, ved at male det trykimprægnerede træ, give det en flot farve, der passer til din stil og træets omgivelser.
Kan jeg skifte farve på trykimprægneret træ

Kan jeg skifte farve på trykimprægneret træ

Det kan du godt.

Ikke alle, holder af den grønlige eller brunlige farve, som trykimprægneret træ leveres med.

Du kan selvfølgelig ændre farven på træet ved at male det, men hvis du gerne vil bevare udseendet og strukturen af træ, kan du i stedet behandle det med en transparent træbeskyttelse eller en træolie.

Vil du gerne give en grundig behandling, der tilfører megen farve og næsten er halvdækkende, kan du behandle med transparent tixotropisk træbeskyttelse, der findes i flere flotte farver.

Vil du vedligeholde en eksisterende farve, som jo typisk falmer lidt i solen, kan du bruge almindelig transparent træbeskyttelse.
Udtørret trykimprægneret træ

Udtørret trykimprægneret træ

Selvom dit trykimprægnerede træ har en meget lang holdbarhed, fordi det er gennemimprægneret med træbeskyttende midler, kan det komme til at se udtørret og kedeligt ud.

For at tilføre træet lidt fugt og friske det op, kan du pleje og beskytte det, ved at behandle det med træolie.
Træolier fremstilles i flere farver og er med til at fremhæve og intensivere træets naturlige struktur og farvespil.

Skal du behandle ædle træsorter, såom lærketræ, cedertræ,  nyatoh, teak, akacie, robinie eller jatoba, skal du vælge en olie der passer til træsorten.

Lærketræsolie finder du her
Cedertræsolie/ædeltræsolie finder du her.
Og olie til havemøbler finder du her.
Behandling af trykimprægneret træ

Behandling af trykimprægneret træ

Hvad kan jeg male trykimprægneret træ med, hvornår og hvordan?

Træfugtighed – Hvor tørt skal det være?
Når du maler på trykimprægneret træ, skal det først og fremmest være tørt. Det vil sige at væsken, som har båret de imprægnerende midler ind i træet, skal være fordampet.
I praksis, skal træets fugtighed være lavere end 18 % og allerhelst lavere end 15 %. Når du køber NTR-mærket træ, skal det ved salget være nedtørret til højst 25 % fugtighed.

Hvornår er det tørt nok?
Træet skal have lov at tørre efter købet. Det kan godt vare helt op til 1 år, efter at det er imprægneret. Vil du være helt sikker på at det er tørt nok, kan du måle træets fugtighed med en fugtmåler. Vi skal nogle gange helt hen i eftersommeren – juli / august,  inden opsat træ, er tørt nok.

Forbehandling
Selvom det trykimprægnerede træ ser rent ud, skal overfladen renses med f.eks. trærens og løstsiddende materiale og løse træfibre/nedbrudt træ, skal fjernes. En let slibning eller grundig afbørstning, er ofte tilstrækkelig, til at fjerne løst materiale.

Produkttyper
Der kan males med både vandige og oliebaserede produkter, men du skal være opmærksom på, at der ved brug af vandige produkter kan forekomme farvegennemslag fra imprægneringsvæsken.

Farvegennemslag fra imprægneringsvæsken kan forekomme, hvis du bruger et vandigt produkt i en lys nuance og ikke først grundmaler med en oliegrunder. Oftest er det tilstrækkeligt at grundoliere med grundingsolie og grundmale med en oliebaseret træbeskyttelse, som skal have lov at tørre et par dage, inden videre behandling.

Nybehandling

Nybehandling

På velafrenset, tør og bæredygtig bund, grundes med grundingsolie.

Grundingsolien er med til at sikre god vedhæftning og en udfyldt og ensartet sugende bund. Den ensartet sugende og udfyldte bund er vigtig, for at opnå et jævnt og ensartet udseende på den færdigbehandlede flade.

Transparente farver: På den grundolierede bund males et til to strøg transparent træbeskyttelse.

Heldækkende oliebaseret træbeskyttelse: På den grundolierede bund, males 2 dækkende lag. Selvom malingen dækker fint ved kun at male et lag, er det bedst at male to lag. Hvis du ikke maler to lag, risikerer du, at der er mikroskopisk små huller i malingsfilmen. Er malingsfilmen ikke hel og ubrudt, kan der trænge vand/fugt ind og lægge sig mellem malingen og træet. Fugt, der er fanget mellem maling og træ, kan være årsag til afskalninger.

Køb oliebaseret træbeskyttelse her.

Dækkende vandig træbeskyttelse i mørke nuancer: Er der anvendt oliebaseret grundingsolie, skal denne være helt tør, inden der males. Vi anbefaler, afhængig af temperatur og luftfugtighed, at vente mindst to døgn, inden der males med vandig træbeskyttelse, ovenpå oliebaseret grundingsolie. Vil du gerne kunne male hurtigt efter grundolieringen, kan du bruge en vandig grundingsolie i stedet. På den grundolierede bund, males 2 dækkende lag.

Køb vandig træbeskyttelse

Dækkende vandig træbeskyttelse i lyse nuancer: På den grundolierede bund, males først med en dækkende oliebaseret træbeskyttelse (hvis der er anvendt oliebaseret grundingsolie), eller med en dækkende og spærrende vandig grundmaling. Når grundmalingen er tør, males 2 dækkende lag træbeskyttelse.

Vi anbefaler grundmaling med oliebaseret grundfarve, inden videre behandling med vandig træbeskyttelse i lyse nuancer, fordi man ellers risikerer grønligt eller brunligt farvegennemslag, fra de vandopløselige farvestoffer i imprægneringsvæsken.


Genbehandling/vedligehold

Genbehandling/vedligehold

For at undgå, at malingen senere skaller af, er det vigtigt at fjerne alt løstsiddende materiale samt skidt, snavs og begroninger.

Start med at vaske med et universalrensemiddel, såsom Husrens.

Fjern derefter nedbrudte og/eller løstsiddende træfibre og maling. Blanke områder matslibes og nedbrudt træ slibes til rent og friskt træ.
Vask igen med Husrens og lad tørre.

Blottes træet, skal det pletgrundes med grundingsolie. Mal ikke med grundingsolie ovenpå eksisterende maling.
For at opnå et så ensartet udseende som muligt, er det en fordel at pletmale afskallede steder, inden hele fladen males,


- Der kan ikke males med oliemaling ovenpå vandig maling.
- Hvis der matslibes, kan der godt males med vandig maling ovenpå oliemaling.
- Tjærede overflader/asfalt overflader kan ikke malebehandles, med et godt resultat.

OK, jeg har læst nok. Tag mig tilbage til oversigten over guides til maling og malerarbejde.