Promal Træbeskyttelse, oliebaseret, transparent, 5 ltr

DKK 337,50
(DKK 270,00 ekskl. moms)
Transparent træbeskyttelse yder træet god beskyttelse og bevarer samtidig træets naturlige udseende og struktur.

Pigmenterne i Promal træbeskyttelse udgør et godt uv-filter og beskytter dermed dit træværk, mod solens nedbrydende effekt.

Transparent træbeskyttelse er ikke filmdannende, er meget diffusionsåben og er derfor særdeles velegnet til behandling af f.eks. hegn, hvor afskalninger ellers let kan opstå, på grund at et højt damptryk inde i træet.

Anvendelse af transparent træbeskyttelse er med til at understrege og forstærke træets åretegninger og naturlige farve og har en vandafvisende effekt.
Transparent træbeskyttelse er ikke egnet til bejdsning/indfarvning af træet, men forstærker og vedligeholder blot den eksisterende farve.

Nyt træværk grundbehandles med Lakrol Grundingsolie før
påføring af transparent træbeskyttelse, for at sikre at bunden suger ensartet og farven fordeles jævnt.

Tidligere behandlede og ubehandlede flader skal være rene og fri for alger. Rens godt af inden malebehandling med børste eller med stålbørste og en god træ og facaderens.  Så er overfladen ren,  fedtfri og modtagelig for malebehandling.

Forskel på transparent og laserende træbeskyttelse:
Transparent træbeskyttelse kendes også som laserende træbeskyttelse. Navnet er eneste forskel på transparent og laserende træbeskyttelse.

Transparent træbeskyttelse er ikke udviklet til indfarvning/bejdsning af træ og er derfor meget velegnet til genbehandling af tidligere behandlet træværk, da man ikke risikerer at opnå en dækkende farve.

Ønsker du at tilføre meget farve, uden at give en dækkende farve, kan du bruge transparent tixotropisk træbeskyttelse i stedet.

Sikkerhed:
UFI: DQKA-UVYK-2202-FQST
PR-nummer: 2361214
MAL-kode (1993): 2-1
H-sætninger:
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.