Spørgsmål om epoxy - FAQ

Epoxy - maling og belægning

Epoxy - maling og belægning

Svar på mange forskellige spørgsmål.

Hvad er forskellen på epoxymaling og epoxybelægning

Er epoxy giftigt

Skal jeg have maske på

Kan jeg male mit trægulv

Kan jeg male mit flisegulv

Gulvet har været malet før, kan jeg male det med epoxy nu

Kan epoxyen fylde revner og fuger ud

Bliver gulvet glat

Hvilke farver kan jeg få

Hvor bruger man egentlig epoxy henneForskellen på epoxymaling og epoxybelægning

Forskellen på epoxymaling og epoxybelægning

Profloor Epoxymaling er et vandfortyndet epoxyprodukt, som har konsistens og brugsegenskaber der gør, at det er næsten lige så let at bruge, som en almindelig akryl eller plastikmaling.

Vandig epoxymaling i Profloor serien har en potlife på 45-60 minutter hvilket betyder, at det er ekstremt let at bruge.  Risikoen for at den begynder at hærde inden påføringen er afsluttet, er ganske lille, hvorfor den også er nem at bruge på vægge.

Når du bruger vandig epoxymaling, påføres der typisk 150-200 gram/m²/lag, normalt påføres to lag. Når malingen tørrer og hærder, forsvinder vandet fra malingen og der efterlades godt halvdelen af den påførte mængde.  

Profloor vandig epoxymaling har en god vedhæftning på mange underlag og glansen er ca. 60-65, som er ret blank.

Her er en brugssanvisning til vandbaseret epoxymaling.

Profloor Epoxybelægning er rent epoxybindemiddel tilsat forskellige fillere, pigmenter og/eller additiver og er ikke fortyndet med hverken vand eller opløsningsmidler. Altså består Profloor Epoxybelægning af 100% epoxy og er helt fri for opløsningsmidler.

Epoxybelægning er ofte vanskeligt at bruge, sammenlignet med epoxymaling. Dels fordi belægning er mere tyktflydende og har en kortere potlife, dels fordi det kræver mere håndelag.  
Belægning udføres oftest med spartel eller tandspartel, som en del af en systembelægning. Det vil sige, at der typisk primes med en epoxyprimer inden belægningen påføres.

Når du bruger epoxybelægning, som er et rent epoxybindemiddel, forsvinder der intet fra underlaget når det hærder. Det vil sige, at når du påfører 500 g/m² er der også 500 gram/m² når produktet er hærdet.

Epoxybelægning kan have mange forskellige egenskaber, det kan være særligt ridsefast, kemikalieresistent eller skridsikkert. Epoxybelægning kan også have meget forskelligt udseende.
Her er en beskrivelse af arbejdsgangen ved udførelse af epoxybelægning.

Er epoxy giftigt - skal jeg bruge maske

Er epoxy giftigt - skal jeg bruge maske

Nogle epoxytyper kræver brug af maske.

Det drejer sig typisk om de epoxyer der bruges til off-shore projekter, såsom til korrosionsbeskyttelse på boreplatforme eller produktionsplatforme, på skibe, til vindmøller, epoxy til anden industriel brug, samt til anvendelse i særligt aggressive miljøer.

I industrien påføres epoxy nogle gange med sprøjte, men da kun i særlige sprøjtekabiner.

Sprøjtning med epoxy, kræver særlig uddannelse og særlig tilladelse/dispensation fra arbejdstilsynet.

Det er farligt at sprøjte med epoxy, fordi det er vanskeligt at beskytte omgivelser og operatør tilstrækkeligt, mod de allergifremkaldende stoffer, der kan blive hængende som en usynlig sprøjtetåge.

Kan det virkelig passe, at jeg ikke skal bruge maske til jeres epoxy?

Ja, det kan godt passe, at du ikke skal have maske på, når du bruger vore vandige epoxyprodukter eller vore rene epoxyer.
Arbejder du i et rum med dårlig ventilation, kan aminlugt eller eddikelugt godt virke generende. Det løses let, ved at lufte ud undervejs.

Vore epoxyprodukter er enten vandfortyndede/vandopløselige eller rene epoxyer.
Ren epoxy er ufortyndet og dermed uden opløsningsmiddel.
Derfor  skal du ikke bruge maske, når du anvender dem på almindelig vis.

Alle vore epoxyhærdere er endvidere adducteret, hvilken betyder at mængden af frie aminer holdes på et absolut minimum.

Profloor Vandig epoxy og Profloor epoxybelægning er isocyanatfri.
Kan jeg male mit trægulv

Kan jeg male mit trægulv

Som udgangspunkt, kan de fleste underlag males. Et ufravigeligt krav til underlaget er, at gulvet er rent og med særlig opmærksomhed på, at underlaget er fuldstændigt frit for fedtstoffer, olier, sæberester

Lakerede og ubehandlede trægulve, der ligger fast og stabilt, kan males med epoxymaling.

Det frarådes at male trægulve der har været olierede, da det ikke umiddelbart kan lade sig gøre, at fjerne olien fuldstændigt.

Epoxymaling er ikke revneoverbyggende, hvorfor strukturen fra trægulvet vil være synlig gennem malingen.

Mangler du vejledning til at male med epoxymaling? Guide til epoxymaling findes her.


Kan jeg male mine vægfliser / vægklinker

Kan jeg male mine vægfliser / vægklinker

Vægfliser og vægklinker, der er omhyggeligt rengjorte, kan males med epoxymaling. Glaserede, rengjorte og matslebne vægfliser, kan males med vandig epoxymaling.
Som udgangspunkt frarådes at male bruseområdet med vandig epoxymaling.

Nogle typer af klinker, typisk teglstensklinker/røde lerklinker, kan være behandlet med olie eller sæbe. Ligesom naturstensklinker f.eks. skifer, kan være behandlet med stenolie.
Disse klinketyper bør kun males af professioneller epoxyentreprenører, da dette kræver særligt forarbejde og systembehandling.

Når der anvendes epoxymaling, skal underlaget være absolut rent og fedtfrit. Vær opmærksom på, at der på badeværelser kan være anvendt silikonefuger.

Der kan ikke males på silikone, silikonerester vil altid resultere i dårlig vedhæftning.

Gulve

Gulvklinker behandles bedst med epoxyprimer, der er med til at sikre den gode vedhæftning, efterfulgt af epoxybelægning eller epoxymaling. Epoxybelægning er absolut den stærkeste og mest holdbare løsning.
Epoxymaling, når tidligere malet

Epoxymaling, når tidligere malet

Du kan godt male med epoxymaling, på gulve der har været malet før.

Den tidligere malede flade skal være ren og bæredygtig. Det betyder, at fladen skal være rengjort for fedtstoffer, sæberester og kalkrester og at løstsiddende materiale fjernes. Desuden skal blanke områder matslibes.

Hvad med strukturen i gulvet

Hvad med strukturen i gulvet

Hvad med revner mellem fliserne og de små svindrevner i betonen. Kan epoxymalingen fylde revner ud?

Epoxymaling kan ikke fylde revner og ridser op.

Skal fuger, revner eller ridser fyldes ud, skal underlaget spartles med epoxybinder, som kan tilsættes lidt kvarts eller epoxyspartelpulver.

Betongulve, der er ujævne eller uens, kan også flydespartles og derefter males.

Er epoxygulve glatte

Er epoxygulve glatte

Epoxygulve er ikke egentligt glatte, medmindre de også er våde.
Et vådt epoxygulv er glat, hvis der ikke er tilsat skridsikrende midler.

En udmærket løsning til skridsikring, er at komme lidt sand i epoxybelægningen.
Ikke alle epoxytyper, kan skridsikres med sand, derfor er det vigtigt, at overholde leverandørens anvisninger.

Profloor belægning kan skridsikres ved at sande primeren op og derefter trække en tynd topcoat på, ligesom der kan skridsikres ved at drysse lidt sand i den våde topcoat og efterrulle, for at lukke sandkornene med epoxy.

Når der drysses sand i en epoxy, er det vigtigt at drysse jævnt, ved at kaste sandet op i luften, så det falder nogenlunde lodret ned.

Hvilke farver epoxy kan jeg få

Hvilke farver epoxy kan jeg få

Du kan se, ved varen, hvilke farver du kan få.

Profloor EP SL - epoxybelægning -

Profloor vandig epoxymaling - EW maling


Profloor EPW-maling - vandig epoxymaling med lang potlife

Ud over de viste standardfarver, kan Profloor EPW maling tones i andre farver. Vælg da en tonet EPW-maling og skriv i bemækning til ordre, hvilken RAL- eller NCS farve du ønsker.
Hvor bruges epoxy mest?

Hvor bruges epoxy mest?

Det er en myte, at epoxy holder til alt.
Men epoxybelægning tåler ganske meget og er rimeligt resistent for mekanisk, kemisk og termisk påvirkning.

Generelt er epoxy en langt mere holdbar løsning, sammenlignet med andre malingstyper. Men selv epoxymalede flader, ændres og patinerer over tid.

Kraftige syrer eller alkali kan misfarve epoxy og de fleste epoxytyper gulner, når de udsættes for sollys.

Vandig epoxymaling og epoxybelægning vil patinere med tiden, men kan let friskes op, med en enkelt overmaling.

Epoxy bruges næsten alle steder, både i erhverv såvel som i private boliger.

Autoværksteder
Lagerhaller
Storkøkkener
Restauranter
Slagterier  
Staldvægge
Badeværelser
Omklædningsrum
Garager
Private boliger
Forsamlingshuse
Gildesale