Epoxymaling - må jeg male med det og hvordan

Som privatperson, må du gerne male med epoxymaling

Som privatperson, må du gerne male med epoxymaling

Der findes arbejdsmiljøregler om epoxykursus for erhvervsmæssig brug af epoxymaling. Derfor tror mange, at det kun er professionelle der må og kan male med epoxy.

Men, som udgangspunkt må alle male med epoxy, når det blot ikke sker på jobbet! Skal der males med epoxy på jobbet, beskyttes du af arbejdsmiljøreglerne og derfor skal du have epoxykursus, når du bruger epoxy på dit arbejde.

Arbejdsmiljøreglerne er lavet for at beskytte mennesker der hyppigt kommer i kontakt med, eller udsættes for, belastninger der ved vedvarende og jævnlig påvirkning kan gøre skade.
De samme regler fastsætter for eksempel også grænser for, hvor tunge byrder du må løfte og bære mens du er på arbejde. Men i dit private liv, bestemmer du selv hvor meget du vil løfte og bære.

Anvender du epoxymaling som privatperson, behøver du altså ikke epoxykursus.

Hvorfor behøves epoxykursus, hvis jeg anvender epoxymaling mens jeg er på arbejde?

Arbejdsmiljøloven siger, at du skal have epoxykursus ved erhvervsmæssig anvendelse, fordi epoxy  er allergifremkaldende og ætsende, ved hudkontakt.

Derfor skal du også altid bruge handsker og en god overtræksdragt, når du arbejder med epoxy.

Du kan finde meget mere information om epoxyprodukter, her.


Køb epoxymaling her.
Epoxymaling - sådan - trin for trin

Epoxymaling - sådan - trin for trin

Sådan maler du med Profloor vandbaseret epoxymaling.

1) Gulvet klargøres ved afvaskning samt evt. slibning og støvsugning. Gulvfladen skal være helt ren og tør.

2) Grundmaling -Base og hærder sammenblandes i blandingsforholdet 5:1 og der tilsættes 10% vand. Epoxymaling skal vejes af - må ikke blandes efter volumen

3) Grundmaling rulles på gulvet, med god fnugfri rulle, gerne på forlængerskaft. Brugstid/potlife: ca. 50 minutter. Se også teknisk datablad

4) Efter ca. 20-24 timer, eller når 1. lag er tørt, påføres 2. lag epoxymaling.

5) Base og hærder sammenblandes i korrekt blandingsforhold, brugstid: ca. 50 minutter.

6) Påmales med rulle af god fnugfri kvalitet.

7) Gulvet er tørt for gangtrafik efter 24 timer, men vil være sårbart for ridser de første dage

8) Gulvet er gennemhærdet efter 1 uge.

Det er meget vigtigt, at overholde blandingsforholdene (brug en god og retvisende vægt) og være opmærksom på brugstiden. (pot-life; den tid efter sammenblanding, hvor der kan arbejdes med malingen).

Du skal anvende pisker til boremaskine, for at opnå en god og ensartet sammenblanding af komponenterne. Omrør omhyggeligt, men undgå at piske luft i malingen.

SikkerhedVandig epoxymaling er vandfortyndbar og indeholder ikke organiske opløsningsmidler. Derfor behøver du ikke bruge maske/åndedrætsværn, men det er mere behageligt at arbejde med malingen, hvis der er god ventilation.
Vandig epoxymaling lugter eddikeagtigt og kan være generende for nogen, hvis der ikke er god udluftning.

Hærderen (B-komponent) er ætsende, og du skal derfor beskytte hud og øjne under arbejdet. Epoxyprodukter kan forårsage overfølsomhed ved berøring med huden.
Arbejdstilsynets regler for arbejde med polyurethan og epoxyprodukter skal følges, hvis du anvender produktet erhvervsmæssigt.

Husk  overtræksdragt og handsker ved arbejde med epoxy.

MAL-kode: 00-5. = Ingen giftige dampe.

allergifremkaldende ved hudkontakt!Hvilke gulve, kan males med epoxy.

Hvilke gulve, kan males med epoxy.

De fleste gulve, kan epoxymales


- Faste trægulve og parketgulve.

- Ny og gammel beton og fliser.

- Tidligere malede og lakerede gulve.


Overflader der skal males, skal være rene og tørre. Der må ikke være løstsiddende materiale, cement/betongrater, støv, olie eller anden forurening.

Flydebeton er som regel slebet kort efter udlægningen og kan være ganske porøst og ekstremt sugende, når den er slebet.
De fleste slebne flydebetoner skal porefyldes med flydemørtel eller epoxy-bindemiddel, inden der males med vandig epoxymaling.

Ny beton skal have tørret mindst 30 dage være helt hvidtørt, inden det kan males. Desuden skal det være let sugende, for optimal vedhæftning.

Støvsug grundigt inden du maler.
Ældre gulve slibes og støvsuges grundigt, for at fjerne løse partikler i overfladen.

Udbedring og reparation af huller, revner, fuger og lignedne, skal foretages i god tid, inden malebehandling.

Her ses hvordan et betongulv males med epoxy.


.
Teknisk vejledning, uddybende information og tørre tal

Teknisk vejledning, uddybende information og tørre tal

Nedenstående vejledning er gældende for Profloor vandig epoxymaling - EW-maling.

Blandingsforhold

Hærder og base blandes i forholdet 5:1. Delene skal, såfremt der ikke blandes hele sæt, afvejes. Der skal blandes efter vægtder må ikke blandes efter volumen.

Base og hærder omrøres først hver for sig og sammenblandes derefter. Der kan tilsættes op til 10% vand.

Priming/grundmaling udføres med vandig epoxy fortyndet med 10% vand.

topcoat/færdigmaling udføres med ufortyndet, vandig epoxy, når første behandling er så tør, at den kan betrædes.

Tørre- og hærdetid Malingen er støvtør efter 8 - 10 timer, men bør ikke betrædes, før der er gået mindst 24 timer. Malingen er udhærdet efter 5 døgn (ved 20°C).

Lagtykkelse/struktur Ca. 200μ. Halvblank overflade.

Standardfarver på lager hvid (RAL 9010), gråhvid (RAL 9002), lys grå (RAL 7038), mellemgrå (RAL 7042), mørk gråblå (RAL 7031) og antrazit (RAL 7016).  Vi lagerfører 6 Standardfarver i vandig epoxymaling.

Se epoxymaling farvekort. Bemærk, at 6 kgs sæt kun fås i hvid, RAL 7038 og RAL 7042.

Brugstid Malingen skal påføres indenfor 40-50 minutter efter, at de 2 komponenter er sammenblandet. Derefter er hærdningen så langt i processen, at en flot og holdbar påføring er umulig. Brugstiden forlænges med op til 10 minutter, når malingen fortyndes med 10% vand. Er temperaturen højere end 20°C forkortes potlife.

Påføring: Priming – vandig epoxy fortyndet med op til 10% vand fordeles med rulle eller pensel. Topcoat – ufortyndet vandig epoxy fordeles ligeledes med rulle eller pensel.

Temperatur Temperaturen i underlag og lokale skal være mindst 12°C, for at sikre en god og ensartet tørring og hærdning af malingen.

Forbrug: Priming = ca. 0,15 kg/m² fortyndet vandig epoxy. Topcoat = ca. 0,2 kg/m² ufortyndet, vandig epoxy.

Luftfugtigheden bør være under 70% relativ fugtighed. Højere luftfugtighed øger risikoen for mat og skjoldet overflade.

Vedligehold: Epoxygulve renholdes ved almindelig fejning, støvsugning og gulvvask og kan tillige vaskes med automatisk gulvvaskemaskine.

Almindelige, milde rengøringsmidler kan anvendes. Undgå så vidt muligt at anvende alkaliske grundrensemidler, da disse indeholder natrium- og kaliumhydroxid (kaustisk soda) og natriummetasilikat, som kan mattere gulvene og gøre dem vanskelige at renholde.


Handyman Kuno Bonne om at arbejde med epoxymalingIndustrigulve og fugefri gulvbelægning

Industrigulve og fugefri gulvbelægning

Når vi taler om gulve til brug i industrien, er der sjældent tale om noget så enkelt som malet beton. Her bliver gulvene oftest bygget op med rene epoxyprodukter og tilsat specialsand, som fyldstof og evt. skridsikring.

Epoxy kan desuden anvendes til fugning og revneoverbyggelse, samt til at danne overgange og forhøjninger, hvor det er nødvendigt.

Epoxygulve bygges typisk op med produkter som EP-Uni, som er et rent epoxy-bindemiddel. EP-Uni anvendes som primer og bindemiddel i mellemlag, ved opbygning af tykkere epoxybelægninger.

Vær opmærksom på, at rene epoxybindemidler har en lavere brugstid, end epoxymalinger. Det vil sige, at en blanding af ren epoxy-bindemiddel skal anvendes (fordeles på gulvet), indenfor ca. 30 minutter efter sammenblandingen.

Som udgangspunkt, er opbygning af epoxybelægning ikke noget man bør kaste sig ud i, som privatperson. Det er nemlig være svært at lave rigtigt, holdbart og pænt, da det både kræver håndelag og faglig indsigt. Har du alligevel brug for at opbygge en egentlig fugefri gulvbelægning, er det fornuftigt at tale med Preben, om proceduren.

OK, jeg har læst nok. Tag mig tilbage til oversigten over guides til maling og malerarbejde.

17/3-2016

Spørgsmål?

Skriv til farvehandleren cb@maling.nu

Profloor PU Comfort - Designgulv


Her kan du hvordan vores kontorgulv blev udlagt med Profloor produkter

N.B. Dette er IKKE gør det selv arbejde. Disse produkter skal udlægges af erfarne gulvfolk, for at opnå et godt resultat.