Betonmaling

Betonmaling 4 tips, der sikrer optimal holdbarhed

Betonmaling 4 tips, der sikrer optimal holdbarhed

Uanset hvilken type gulvmaling der anvendes, er disse 4 ting vigtige.

•Klargør betongulvet rigtigt

•Fortynd malingen til 1. påføring

•Mal hellere 3 tynde lag, end 2 tykke lag

•Vælg maling efter hvad gulvet skal holde tilNår du skal male betongulvDu kan male både nye og gamle gulve af beton. Betongulvet skal, som udgangspunkt,  være helt tørt, inden det males.

Betongulve der skal males, skal også være minimum 14 dage gamle.  Du kan let teste, om gulvet er tørt nok til at male. Du kan, med en fugtmåler, måle om betonen er udtørret til en fugtighed på mindre end 5%. Men der findes også en mere lavpraktisk metode:

Sådan gør du: Skær et stykke klar plastik, på cirka 100x100 cm. Gør plastikstykket fast på gulvet med tape og sørg for at lukke kanterne godt med tapen. Lad plastikken sidde i mindst 24 timer og se så efter, om der er dannet kondens på plastens underside. Er der kondens, er gulvet ikke tørt nok, til at kunne males.Skal gulvet slibes?

Skal gulvet slibes?

Et gulv af ny beton er ofte glittet, og så kan maling have vanskeligt ved at opnå en god vedhæftning - "bide i underlaget".

Det er ganske enkle metoder, der hjælper med at sikre en god vedhæftning og dermed en god holdbarhed, for malebehandling af betongulve.

Ny og gammel beton bør altid vaskes med grundrens, ligesom gulvet med fordel kan syrevaskes, for at give helt optimale forhold for malebehandlingen.
Husk, at skylle grundigt med vand efter vask med syre eller grundrens, for at fjerne sæbe og syrerester.

Både ny og gammel beton kan slibes for at fjerne grater og betonslagger samt delvist løstsiddende materiale, såsom sandskorn.  Er betongulvet tidligere malet, fjernes løstsiddende maling omhyggeligt og blanke områder matslibes. Gulvet vaskes omhyggeligt med grundrens, inden der males.

Efter slibning, støvsuges gulvet rigtig grundigt, inden der males.

*Hvis flydebeton/lavabeton slibes få dage efter støbning, kan overfladen være særdeles porøs, næsten som en gasbeton. En så porøs og sugende overflade, kan ikke mættes med almindelig maling. Her kan det være nødvenditg med en særligt epoxyprimer eller et lag flydemørtel, for at opnå en overflade, der kan malebehandles.

Hvilken betonmaling

Hvilken betonmaling

Vi anbefaler enten den gammeldags alkyd gulvmaling eller den moderne vandige epoxymaling, til betongulve.


Vandig epoxymaling afgiver ingen giftige dampe og er ret nem at male med. I brugsklar stand, har den konsistens som en fed vægmaling. Vandig epoxy tørrer og hærder hurtigt og giver et meget slidstærkt gulv.

Vandig epoxy til betongulv, kræver en omhyggelig afvejning og sammenblanding af A- og B komponenterne, for at malingen kan tørre og hærde korrekt. Omrør med piskeris til boremaskine eller røreværk, for at få en tilstrækkeligt god sammenblanding.

Vær opmærksom på, at epoxymaling er allergifremkaldende ved hudkontakt, ligesom hærderen er en syre og derfor ætsende.

Køb epoxy gulvmaling

Guide til epoxymaling


Alkyd gulvmaling giver også et rigtig slidstærkt betongulv og hæfter godt, selv på vanskelige underlag.Gammeldags oliebaseret gulvmaling er særdeles let at arbejde med. Tag låget af spanden, rør rundt og mal.

Ulempen ved oliemaling er selvfølgelig, at  den lugter, fordi den indeholder terpentin - den afgiver terpentindampe. Derfor bør man bære maske ved arbejdet med den.

Oliebaseret gulvmaling til beton, kan ikke anvendes på helt nye gulve af beton, da helt ny beton er alkalisk (basisk). Som udgangspunkt, skal beton være ½ år gammelt, inden det kan males med alkyd gulvmaling til beton.

Køb alkyd gulvmaling