Epoxybelægning med farve

Epoxybelægning i forhold til epoxymaling

Epoxybelægning adskiller sig fra epoxymaling på flere punkter.

Blandt andet udlægningsmetoden, slidstyrken, den kemiske modstandsdygtighed og den finish der kan opnås, er de væsentligste punkter, hvor belægning og maling adskiller sig fra hinanden.

Epoxymaling er, som navnet også siger, "bare" en maling. Epoxymaling males altså på underlaget med malerrulle i et par lag og er derfor ganske let at udføre, for de fleste gør-det-selv folk. Epoxymaling er et særdeles populært valg til hobbyrum, værksteder, skure, bryggersarealer, teknikrum og mange andre steder, hvor der stilles krav til god slidstyrke.

Selvfølgelig er slidstyrken og hårdheden på epoxymaling virkelig god, sammenlignet med de fleste andre typer maling. Men den er ikke helt så god, som en rigtig epoxybelægning. Til gengæld kan epoxymalingen udmærket bruges, på underlag hvor der er behov for en vis diffusionsåbenhed.

Epoxybelægning er, som navnet siger, en belægning. Det vil sige, at produktet lægges på ad flere omgange og at der indgår flere produkter og arbejdsgange. Typisk er den færdige lagtykkelse 1-3 mm. Epoxybelægning er meget anvendt på autoværksteder, i lagerhaller, i storkøkken, på slagterier og slagterbutikker, samt på fabrikker, hvor der stilles krav til slidstyrke, skridsikring og kemisk resistens.

Mange gør-det-selv´ere kan godt selv lave epoxybelægning, men det kræver planlægning og at hænderne er skruet rigtigt på. Det kræver også, at man sætter sig ind i  de forhold og metoder, der har indvirkning på det færdige resultat.

Herunder en liste over, hvad der er hvad, når vi ser på Profloor serien.
Epoxymaling: Profloor EW maling og Profloor EPW maling.
Epoxybelægning: Profloor EP primer, Profloor EP-Uni, Profloor EP TL, Profloor EP SL, Profloor Clear Cast
Epoxy tyndfilmslak: Profloor EPW klar
Støvbinder: Profloor EW-klar.
Garagekit - en god gør-det-selv løsning, når man ønsker noget der minder om en rigtig epoxybelægning, bare nemmere.

Blanding af komponenter

Blanding af komponenter

Når A og B komponenterne sammenblandes, skal blandingen udføres korrekt. Det gælder både blandeforhold og metode.

Profloor epoxybelægning leveres færdigafvejet, i sæt hvor komponenternes blandeforhold er afstemt.
Hvis der ikke blandes hele sæt, skal komponenterne derfor nøje afvejes, i korrekt blandeforhold.

Skal det aktuelle materiale anvendes med farvepasta, skal denne altid røres i A-komponenten, inden B-komponenten tilsættes eller sættet deles.
Rør farvepastaen ud i A-komponenten og bliv ved med at røre til det ser helt ensartet ud.

Bemærk, at hvis sættet deles, skal eventuelt tilsat farvepasta fraregnes, inden tilsætning af hærder.

Eksempel: Profloor EP-SL som har blandeforholdet 4:1.
A-komponenten vejer 16.000 gram og B-komponenten vejer 4.000 gram. Der tilsættes 1000 gram farvepasta til A-komponenten (16.000 gram + 1.000 gram) og sættet ønskes delt i to. Afvej og bland derfor 8.500 A-komponent og 2.000 gram B-komponent.


Epoxybelægning skal blandes med blandepropel påsat trinløs boremaskine eller med egentligt røreværk. Undgå at piske luft i materialet.  

A-komponenten røres indtil ensartet, inden B-komponent tilsættes. Der røres grundigt, i cirka to minutter, indtil ensartet. Derefter overføres blandingen til ren beholder og der røres yderligere 1 minut, inden det færdigblandede produkt hældes ud på gulvet.

Bemærk, at epoxy danner varme, når det begynder at reagere. Derfor må blandingen ikke må efterlades i blandespanden, hvor varmen ikke kan bortledes. Den dannede varme accellererer hærdeprocessen eksponentielt og ukontrollabelt, hvilket får produktet til at koge og gør det uanvendeligt. Forhøjet temperatur, som følge af accellereret hærdning, resulterer i at belægningen ikke opnår den rette hårdhed, bliver gul og forringer dets UV-stabilitet.

Epoxybelægning - underlag

Epoxybelægning - underlag

Hvis der skal laves en epoxybelægning, skal underlaget være ubetinget rent, tørt og fast.

De fleste nye gulve udført med flydebeton, skal slibes inden viderebehandling, fordi toplaget oftest er ganske porøst og præget af en vis skumdannelse/slaggelag.

De fleste ældre gulve kan have nogen forurening. Det er normalt tilstrækkeligt at vaske med grundrengøringsmiddel og skylle med flere hold rent vand, efterfulgt af diamantslibning,

Rester/spild i form af olier/fedtstoffer der ikke er tilstrækkeligt afrenset, vil næsten altid være årsag til dårlig vedhæftning.

Hvis belægningen skal laves ovenpå en flydespartel, er det vigtigt at benytte en flydespartel i industristyrke.

Skal belægningen laves direkte på slebet beton, skal den have trækstyrke på min. 1,5 MPa og være udtørret til højst 5% restfugt.

Hvis der skal udføres ny belægning på eksisterende belægning, vaskes og afkalkes gulvet, inden det diamantslibes.
Epoxybelægning - priming

Epoxybelægning - priming

Der primes med Profloor EP-primer.

Regn med et forbrug på 300 gram/m²/lag.

Primeren hældes ud på gulvet i passende pytter og  fordeles derfra med plan stålspartel.
Den våde primer kan med fordel drysses med ovntørret kvartssand i sorteringen 0,3-0,6 mm.  Regn med at bruge ca. 500 gram kvarts/m².

Kvartssandet er en hjælp til at styre lagtykkelse på topcoaten, ligesom vedhæftning mellem lagene forbedres.

Slebet flydebeton skal normalt primes to gange, for at sikre mod opstigende luft. Første lag primer skal påføres uden tilsætning af kvarts.

Inden topcoat påføres, støvsuges den primede flade omhyggeligt for løse sandkorn.

Epoxybelægning - topcoat

Epoxybelægning - topcoat

Topcoat udføres normalt med Profloor EP SL, som findes i hvid og 3 grå standardfarver. Derudover findes den i en upigmenteret version, som skal anvendes sammen med Profloor EP-farvepasta.

Den sammenblandede epoxy hældes på det primede, afsandede og støvsugede gulv, hvorfra den fordeles med plan lodret- eller næsten lodretstillet stålspartel. Der trækkes af lige ovenpå sandskornene. Forbrug ca. 600 gram/m².  Synes man, at der er lidt fede kanter fra spartlen, kan fladen, inden 10 minutter, efterrulles med en god rulle.  
Epoxybelægning - ibrugtagning og vedligehold.

Epoxybelægning - ibrugtagning og vedligehold.

Når gulvet er færdigt, skal det have lov at hærde igennem, inden det tages i brug.
Normal hærdetid ved 20°C er 7 døgn, men gulvet kan godt anvendes med forsigtighed efter de første to døgn.

Drift og vedligehold af Profloor Epoxyblægning.

Generelt har Profloor belægning en god kemisk og mekanisk resistens.

Korrekt og rettidig pleje og vedligehold, forlænger belægningens levetid og, bevarer samtidig både de praktiske og de æstetiske egenskaber bedst muligt.

Almindelig rengøring
Almindelig daglig rengøring foretages med moppe, spuling med varmt vand max. 60°C eller med gulvvaskemaskine med børster og sug.
Undgå at anvende stærkt alkaliske eller stærkt sure rengøringsmidler. Anvend blot almindeligt, mildt, universalt rengøringsmiddel.
Tør gulvet efter med en tør moppe eller skrab gulvet tørt med gummisvaber efter rengøring.

Rengøring ved spild/forurening
Fjern mest muligt af forureningen ved at opsuge/bortskrabe med gummiskraber. Gulvet kan iblødsættes med et mildt rengøringsmiddel og derefter skures. Undgå, også ved grundrengøring, stærkt alkaliske eller stærkt sure rengøringsmidler, da disse kan mattere overfladen.
Er der pletter på gulvet, kan disse eventuelt sættes i blød/skures lokalt, inden hele gulvet vaskes.
Forsøg altid at fjerne pletter med et mildt rengøringsmiddel, inden der forsøges med stærkere koncentrationer eller stærkere midler.

Når almindelige milde rengøringsmidler ikke slår til:
Til fjernelse af fedtpletter anvendes milde alkali.
Til fjernelse af f.eks. vin, kaffe og frugtsaft anvendes milde syrer.
Til fjernelse af kuglepen, tusch og græs. Anvendes sprit
N.B. Kan mattere belægningen!

Statisk elektricitet
Statisk elektricitet er almindeligt forekommende på nye belægninger og fortager sig med tiden. Gulvet kan vaskes med et antistatisk gulvvaskemiddel.
Spor efter truck
Spor efter truck fjernes kun vanskeligt, da sporene ved kraftig opbremsning eller acceleration, brændes ned i belægningen.
Forebyg problemet ved at skifte til lyse hjul.
Gulve udført med Profloor epoxy eller PU-belægning kan plejes med polish eller voks og vedligeholdes med vaskepolish.

Generelt god kemikalieresistens:
Stærke syrer og baser skal undgås, da de misfarver belægningen, hvilket dog ingen betydning har for den mekaniske holdbarhed og styrke.
Undgå acetone, myresyre, svovlsyre, eddikesyre, mælkesyre og ammoniak. Fjern altid spildte kemikalier så hurtigt som muligt og skyl efter med vand.

Temperaturtolerance:
Belægningen tåler varme op til 65°C og almindelig fryserumstemperatur ned til -21°C.
Store temperaturudsving, ved tømning af kar med kogende vand eller is, kan være årsag til, at belægningen slipper underlaget, da belægning og beton arbejder forskelligt.

Mekanisk påvirkning:
Undgå tab af tunge og/eller spidse genstande. Særligt en meget varm eller meget kold belægning, er følsom for slag/stødskader.

Skader: En skadet belægning bør repareres hurtigst muligt, efter skaden er opstået, for at undgå indtrængen af væske/forurening til underlaget.
Skader repareres ved rengøring og slibning af det skadede område, inden påføring af ny belægning. Reparationer vil som udgangspunkt ikke kunne udføres, uden at reparationen kan ses.

Epoxybelægning - troubleshooting

Løber du ind i problemer med belægningen, er der hjælp at finde her.
Troubleshooting - epoxybelægning.