Maling af trykimprægneret træ

1. juli 2019

Maling af trykimprægneret træ

Trykimprægneret træ og træbeskyttelse

Trykimprægnering foregår ved, at træ placeres i tryktanke. Luften pumpes ud så der dannes vakuum og imprægneringsvæsken, som indeholder træbeskyttende midler, tilføres og trænger ind i træet.

Vakuumet tvinger væsken ind i træet og beskytter det, mod trænedbrydende organismer.  Imprægneringsvæsken gennemtrænger splintveddet, som er den mest sårbare del af træet, men gennemtrænger kun vanskeligt kerneved.

Når du køber dansk/nordisk trykimprægneret træ, (NTR mærket)kan du være sikker på, at trykimprægneringen er foregået miljømæssigt forsvarligt, med godkendte midler og at træet har en holdbarhed, der lever op til fastsatte standarder.

Klasser og anvendelser af trykimprægneret træ

NTR klasse A
Imprægneret træ til anvendelse i og tæt ved jord, i ferskvand (søer mv.), til udbedring efter svampeangreb og til konstruktioner, hvor der kan være sikkerhedsrisiko.

NTR klasse AB
Imprægneret træ til beklædninger og hegn uden jordkontakt

NTR klasse M
Imprægneret træ til brug i havvand (fremstilles ikke i Danmark, men importeres)

NTR klasse GRAN
Imprægneret gran til beklædninger, der skal males, samt til hegnsformål, der overfladebehandles (imprægneringen fungerer som grunder mod råd og svamp)


Vil du vide mere om trykimprægneret træ, kan du læse mere i ”Den lille Grønne”,, som udgives af Dansk Træbeskyttelse, Trælasthandlerunionen og Træinformation/NTR.

Behandling af trykimprægneret træ

Hvad kan jeg male trykimprægneret træ med, hvornår og hvordan?

Træfugtighed – Hvor tørt skal det være?
Når du maler på trykimprægneret træ, skal det først og fremmest være tørt. Det vil sige at væsken, som har båret de imprægnerende midler ind i træet, skal være fordampet.
I praksis, skal træets fugtighed være lavere end 18 % og allerhelst lavere end 15 %. Når du køber NTR-mærket træ, skal det være nedtørret til højst 25 % fugtighed.

Hvornår er det tørt nok?
Træet skal have lov at tørre helt op til 1 år, efter at det er imprægneret. Vil du være helt sikker på at det er tørt nok, kan du måle træets fugtighed med en fugtmåler. Vi skal nogle gange helt hen i eftersommeren – juli / august,  inden opsat træ, er tørt nok.

Forbehandling
Selvom det trykimprægnerede træ ser rent ud, skal overfladen renses med f.eks. trærens og løstsiddende materiale og løse træfibre/nedbrudt træ, skal fjernes. En let slibning eller grundig afbørstning, er ofte tilstrækkelig, til at fjerne løst materiale.

Produkttyper
Der kan males med både vandige og oliebaserede produkter, men du skal være opmærksom på, at der kan forekomme farvegennemslag fra imprægneringsvæsken.

Farvegennemslag kan komme, hvis du bruger et vandigt produkt i en lys nuance og ikke grundmaler med en oliegrunder eller anden, spærrende, grunder.

Nybehandling

Transparente farver: På velafrenset og bæredygtig bund, grundes med grundingsolie.

Grundingsolie er med til at sikre god vedhæftning og en udfyldt og ensartet sugende bund, hvilket er medvirkende til, at den færdigbehandlede flade, får et jævnt og ensartet udseende.
Køb grundingsolie

Dækkende oliebaseret træbeskyttelse: På velafrenset og bæredygtig bund males 2 dækkende lag. Er træet meget sugende, grundes først med grundingsolie.  
Køb oliebaseret træbeskyttelse

Dækkende vandig træbeskyttelse i mørke nuancer: Grund med passende grundingsolie. Anvendes oliebaseret grundingsolie, skal denne være helt tør, inden der males ovenpå i to dækkende lag.
Køb vandig træbeskyttelse

Dækkende vandig træbeskyttelse i lyse nuancer: Males først med en dækkende oliebaseret træbeskyttelse, eller med en dækkende og spærrende vandig grundmaling. Når grundmalingen er tør, matslibes denne, inden der males ovenpå med 2 dækkende lag.


Genbehandling/vedligehold

For at undgå, at malingen senere skaller af, er det vigtigt at fjerne alt løstsiddende materiale samt skidt, snavs og begroninger.

Start med at vaske med et universalrensemiddel.

Fjern derefter nedbrudte og/eller løstsiddende træfibre og maling. Blanke områder matslibes og nedbrudt træ slibes til rent og friskt træ.

Kommer man helt ned til rå træ, grundes med grundingsolie. Findes der intakt maling, matslibes blot og der males ovenpå.

- Der kan ikke males med oliemaling ovenpå vandig maling.
- Hvis der matslibes, kan der godt males med vandig maling ovenpå oliemaling.
- Tjærede overflader/asfalt overflader kan ikke malebehandles, med et godt resultat.

OK, jeg har læst nok. Tag mig tilbage til oversigten over guides til maling og malerarbejde.